Spoľahlivé doručovanie balíkov

Balik

Odoslanie GLS balíka je synonymom rýchleho a bezpečného doručenia.

Spoľahlivá preprava balíkov realizovaná v rámci stanovených štandardných lehôt doručenia je silnou stránkou spoločnosti GLS. Domáce balíky obyčajne dosiahnu miesto doručenia nasledujúci pracovný deň. V Európe sú bežné lehoty doručenia do susedných krajín vo všeobecnosti 24 až 48 hodín a do takmer všetkých ostatných vzdialenejších krajín je to v rozmedzí od 72 do 120 hodín.

GLS doručuje balíky od pondelka do piatka v bežnej pracovnej dobe. Ak si odosielateľ prepravu balíka nedal poistiť, GLS kompenzuje hodnotu tovaru maximálne € 331,94 nad rámec zákonnej zodpovednosti na jeden GLS balík. Pri vysokej hodnote tovaru je možnosť ďalšieho pripoistenia.

Preprava balíkov môže byť kombinovaná s doplnkovými službami, čo znamená, že GLS dokáže splniť aj špecifické požiadavky doručenia.

Spokojní príjemcovia. Úspešní odosielatelia.

So službou FlexDeliveryService dostanú zákazníci GLS a ich príjemcovia ešte čosi viac:

  • Príjemca balíka je včas informovaný o doručení prostredníctvom e-mailu alebo textovej správy
  • Široký výber možností doručenia dostupný pre príjemcu ešte pred prvým pokusom o doručenie, a to priamo pomocou odkazu uvedenom v e-maili alebo textovej správe
  • Tri pokusy o doručenie
  • Možnosť doručenia večer. Ponúkané v mestách s depom GLS medzi 17.00 a 20.00 hod.

Služba je dostupná pre vnútroštátnu a medzinárodnú zásielkovú prepravu medzi 15 európskymi krajinami - bez dodatočných nákladov.

Preprava balíkov domácnostiam je jednoduchšia a spokojnosť zákazníkov stúpa. Táto služba dopĺňa charakter služieb BusinessParcel a BusinessSmallParcel.

Vnútroštátna zásielka

BusinessParcel

Základný produkt pre vnútroštátne doručenie balíkov.

Viac info

BusinessSmallParcel

Vnútroštátne doručovanie hlavne malých a citlivých tovarov.

Viac info

Medzinárodná zásielka

EuroBusinessParcel

Základný produkt pre doručovanie v celej Európe.

Viac info

EuroBusinessSmallParcel

Doručovanie prevažne malých a citlivých tovarov v rámci celej Európy.

Viac info

Dodatočné služby na prianie

Balíkové a expresné produkty GLS možno kombinovať s inými službami s pridanou hodnotou, čim sa plnia špecifické potreby.

Zásielková služba

Pravidelná distribúcia

Atraktívne riešenia pre firmy v rámci firma do firmy a súkromnému zákazníkovi, a to doma aj v zahraničí.

Produkty dopravy

Expresná služba

GLS ponúka rýchle a zaručené expresné doručenie do väčšiny oblastí Slovenska a v Maďarsku dopoludnia nasledujúceho dňa.

Expresné doručenie