Mejniki v zgodovini podjetja GLS

1999   2000   2001   2002   2003   2004  2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015 2016   2017

Januar

100-odstotno lastništvo na Poljskem

GLS je prevzel preostale delnice podjetja GLS Poljska. S tem je v celoti prevzel podjetje, ki ima sedež v Poznanu.

Februar

GLS vstopi v baltiške države

Mreži GLS se je pridružil nov partner v baltiških državah – LEX SYSTEM. Podjetje ponuja storitve v Estoniji, Latviji in Litvi, z njegovo priključitvijo pa so zaobjeta vsa območja v baltski regiji.

Marec

Ustanovitev podjetja GLS Španija

Španska hčerinska družba podjetja GLS Extand Sistema se je preimenovala v GLS Španija. GLS je postopoma gradil lastno omrežje v Španiji. Na območjih, ki jih še ni zajemal, je še naprej sodeloval z lokalnimi partnerji.

GLS na Češkem

Ustanovljeno je bilo podjetje GLS Češka. Vozlišče v Humpolcu in osem depojev so bili temelji za državno mrežo podjetja na Češkem – s popolnim zaobjetjem celotne države, in to od prvega dneva.

Maj

100-odstotna hitra pošta na Danskem

GLS Danska je prevzela preostale delnice podjetja Stafetten, ki je tako postalo hčerinsko podjetje Skupine GLS.

November

Ustanovitev podjetja GLS Portugalska

Ustanovljeno je bilo podjetje GLS Portugalska s sedežem v Lizboni, ki je skupno podjetje družb GLS in Kislog. GLS Portugalska je prevzela vse dejavnosti podjetja Personalis, hčerinske družbe podjetja Kislog, ki je bilo prej mrežni partner Skupine GLS na Portugalskem. Vsi sistemi so bili usklajeni s sistemi v GLS.

Nova tehnologija za odčitavanje

GLS je začel po korakih uvajati novo tehnologijo za odčitavanje. Po vsej Evropi je bilo vpeljanih 18 tisoč novih ročnih optičnih čitalnikov in 5 tisoč postaj za odčitavanje. Z uporabo mobilnih sistemov za prenos podatkov je bilo tako mogoče informacije prenašati skoraj v realnem času.