ThinkGreen – varstvo okolja

Odgovorno delovanje

ThinkGreen

Varovanje našega okolja je ključno načelo v podjetju GLS, uslužbenci po vsej Evropi pa se ga držijo vsak dan.

Podjetje GLS je leta 2008 začelo okoljsko pobudo ThinkGreen za koordinacijo in aktivno spodbujanje različnih dejavnosti znotraj Skupine GLS.

Cilji pobude:

  • odgovorna uporaba virov,
  • zmanjšanje emisij,
  • optimizacija odstranjevanja odpadkov.


Okoljsko ozaveščene misli in dejanja so sestavni del vseh področij v podjetju – od načrtovanja prevoza do stavb in posameznih delovnih mest.

Vsa evropska podjetja GLS imajo lokalne predstavnike za okolje. Odgovorni so za izvajanje okoljevarstvenih ukrepov znotraj skupine.

Ravnanje z okoljem: v skladu s standardom ISO 14001

Sistem za ravnanje z okoljem podjetja GLS pomaga pri izvajanju ukrepov, ki so zastavljeni znotraj pobude ThinkGreen, in doseganju zastavljenih ciljev. Leta 2011 je bil sistem za ravnanje z okoljem prvič certificiran v skladu s standardom ISO 14001 – v Avstriji, Belgiji, Nemčiji in na Nizozemskem. Do zdaj so bila certificirana vsa podjetja GLS.

Okoljsko ravnovesje

GLS redno vodi evidenco in spremlja svoj napredek na področju varstva okolja. Od leta 2008/09 znotraj Skupine GLS izvaja oceno okoljske uspešnosti, v kateri so zbrani podatki o emisijah, porabi surovin in odstranjevanju odpadkov. GLS v svojem trenutnem poročilu o trajnosti objavlja podatke o razvoju na področju emisij. Uporabljena metoda za izračun emisij ustreza standardu za toplogredne pline ISO 14064-1. GLS izračunava emisije CO2 na pošiljko na podlagi notranje ocene vplivov na okolje.

Prenos poročila o trajnosti

Poročilo o trajnosti

GLS zagotavlja informacije – vključno s ključnimi podatki o ekološkem ravnovesju znotraj skupine in primeri družbene angažiranosti po vsej Evropi.

Več informacij

GLS trajnostno poročilo

GLS objavlja trajnostno poročilo ''ThinkGLS, ThinkResponsible''. Skupina je pri eko-ravovesju in njenih družbenih dejavnostih dosegla velik napredek.

Več informacij