ThinkSocial – družbena odgovornost

Za ljudi danes in jutri

Ljudje različnih narodnosti, različnih kultur, religij ali prepričanj delajo za GLS. Spoštovanje in razumevanje med zaposlenimi in partnerji sta pomembni načeli Skupine GLS.

Intenzivna izmenjava podatkov z vsemi prevoznimi partnerji, ki za GLS sodelujejo pri zadnjem koraku procesa - to je pri prevzemu in dostavi paketov, je sestavni del sodelovanja.

Razvoj kadrov je temeljni vidik strategije podjetja GLS, saj poskuša Skupina GLS zagotoviti dolgoročne uspehe podjetja in njegovih zaposlenih.

Poleg tega je zelo pomembno, da vodstvo in zaposleni podpirajo ljudi, ki potrebujejo pomoč. Podjetja GLS po vsej Evropi spodbujajo izbrane pobude v svojem socialnem okolju – prek neposrednega sponzorstva in z zagotavljanjem brezplačnih storitev prevoza.

Usposabljanje in strokovni razvoj

GLS je zavezan k usposabljanju in razvoju naslednje generacije. Mladim je zagotovljeno precejšnje v prakso usmerjeno poklicno usposabljanje. Skupina GLS zaposlenim ponuja priložnosti za strokoven razvoj in za prevzem vodilnih mest.

GLS v Nemčiji na primer ponuja poklicno usposabljanje na področju kurirske in hitre pošte ter dostave paketov. GLS usposablja tudi pisarniške delavce, informacijske tehnike, osebje za komunikacijo v pisarni in tehnike za sistemsko integracijo. V sodelovanju s tehničnimi univerzami se izvajajo dvojni študijski programi za logistično upravljanje in poslovno informatiko. Interni program poslovne administracije zaokrožuje ponudbo usposabljanj.

Družbene dejavnosti

GLS uporablja svojo strukturo, značilno za posamezno državo, za spodbujanje izbranih iniciativ v vsakem posameznem družbenem okolju. Hčerinske družbe podjetja GLS podpirajo različne dobrodelne projekte z aktivnostmi na regionalni in državni ravni.

Za otroške dobrodelne organizacije na primer izvajajo brezplačno storitev dostave paketov. Fundacije sponzorirajo ljudi z duševnimi ali telesnimi motnjami. Na lokalni ravni številni depoji podjetja GLS finančno podpirajo vrtce, šole, bolnišnice, hospice in druge neprofitne organizacije.

Sponzoriranje kulture in športa

Skupina GLS je od leta 2012 uradni logistični partner Evropske filmske akademije in izvaja transportne storitve v povezavi z Evropskimi filmskimi nagradami. GLS Austria podpira filmski festival LET'S CEE na Dunaju. GLS Germany je logistični partner Nemške filmske akademije ter deluje v sklopu nemške filmske nagrade in filmske nagrade za novince FIRST STEPS.

GLS Belgium sponzorira belgijsko nogometno reprezentanco v kombinaciji z družbeno angažiranostjo. Zaposleni, partnerji in ljudje z motnjami so povabljeni na vsako domačo tekmo ekipe. Depoji podjetja GLS v številnih državah promovirajo lokalne športne klube.