Zavezani k boljši prihodnosti

GLS uvaja usmerjene ukrepe, da zagotovi, da so vse dostavne dejavnosti do okolja prijazne. Cilja sta čim bolj učinkovita uporaba surovin in optimizacija procesov.

Načrtovanje prevoza

Za izboljšanje delovnih procesov in prevoznih postopkov GLS uporablja sodobna orodja za načrtovanje, ki temeljijo na informacijski tehnologiji. Transportne poti so z uporabo optimiziranega načrtovanja poti sistematično skrajšane.

Vozila

Podjetje GLS povečuje učinkovitost porabe goriva in zmanjšuje emisije toplogrednih plinov. Celoten vozni park postopoma zamenjuje za do okolja prijazne modele, vključno s svojimi službenimi vozili in vozili, ki so v lasti izvajalcev prevozov.

Lokacije

Zelena gradnja za GLS: pri gradnji novih in nadomestnih stavb ter pri širitvi obstoječih stavb se izrecno upoštevajo vidiki zelene gradnje. Kjer je mogoče, se uporabljajo sistemi za shranjevanje deževnice, fotonapetostni sistemi, gradbeni materiali, ki jih je mogoče reciklirati, in ogrevanje s toplotnimi črpalkami.

Druge dejavnosti

GLS izboljšuje skoraj vse svoje procese, da so bolj do okolja prijazni. To vključuje prehod na račune, dostavne sezname in potrdila o prejemu v digitalni obliki. Uporaba videokonferenc zmanjšuje število poslovnih potovanj.