Sistem za prijavo nepravilnosti/ombudsman

Skupina GLS je vpeljala sistem za prijavo nepravilnosti in ombudsmana, da imajo uslužbenci, poslovni partnerji in tretje stranke možnost zaupno prijaviti vse pomisleke, ki jih imajo o kaznivih dejanjih in podobnih hudih kršitvah.

O takih zadevah se lahko vsi zaposleni, poslovni partnerji in tretje stranke obrnejo na:

odvetnika dr. Rainerja Bucherta
Bleidenstrasse 1
60311 Frankfurt am Main
Nemčija

Telefon: +49 69 710 33 330 ali +49 6105 92 1355
Telefaks:+49 69 710 34 444
E-naslov: kanzlei@dr-buchert.de
Kontaktni obrazec za informatorje

Dr. Buchert ne bo obravnaval pritožb v zvezi z zadevami, ki niso kazenske ali podobno resne. Če boste v dvomih, vam bo svetoval, kako ravnati naprej.

Vse pritožbe bodo obravnavane zaupno. Dr. Buchert je zavezan načelu zaupnosti odvetnika in identitete kličočih ne bo razkril brez njihovega izrecnega soglasja. Ima tudi pravico, da zavrne predajo dokazov (vključno z identiteto prijaviteljev nepravilnosti), če to od njega zahteva sodišče. Pritožbe ombudsmanu bodo posredovane Skupini GLS šele, ko bo prejeto soglasje pritožnika.

Seveda je mogoče pomisleke v zvezi z zgornjimi zadevami prijaviti tudi uslužbenčevemu nadrejenemu ali drugi kontaktni osebi znotraj Skupine GLS.