Odgovorno delovanje

Varovanje našega okolja je ključno načelo v podjetju GLS, uslužbenci po vsej Evropi pa se ga držijo vsak dan.
Podjetje GLS je leta 2008 začelo okoljsko pobudo ThinkGreen za koordinacijo in aktivno spodbujanje različnih dejavnosti znotraj Skupine GLS.

Načrtovanje prevoza
Načrtovanje prevoza

GLS uporablja sodobna orodja za načrtovanje, ki temeljijo na informacijski tehnologiji. Transportne poti so z uporabo optimiziranega načrtovanja poti sistematično skrajšane.

Načrtovanje prevoza

GLS uporablja sodobna orodja za načrtovanje, ki temeljijo na informacijski tehnologiji. Transportne poti so z uporabo optimiziranega načrtovanja poti sistematično skrajšane.

Vozila
Vozila

Optimiziramo porabo goriva svojih vozil in zmanjšujemo emisije toplogrednih plinov. Službena vozila postopoma zamenjujemo z modeli vozil, ki so okolju prijazni.

Vozila

Optimiziramo porabo goriva svojih vozil in zmanjšujemo emisije toplogrednih plinov. Službena vozila postopoma zamenjujemo z modeli vozil, ki so okolju prijazni.

Lokacije
Lokacije

Pri gradnji se upoštevajo vidiki zelene gradnje (shranjevanje deževnice, fotonapetostni sistemi, materiali, ki jih je mogoče reciklirati ter ogrevanje s toplotnimi črpalkami).

Lokacije

Pri gradnji se upoštevajo vidiki zelene gradnje (shranjevanje deževnice, fotonapetostni sistemi, materiali, ki jih je mogoče reciklirati ter ogrevanje s toplotnimi črpalkami).

Druge dejavnosti
Druge dejavnosti

Z optimizacijo strmimo k bolj okolju prijazni politiki. Račune, dostavne sezname in potrdila pošiljamo v digitalni obliki. Poslužujemo se videokonferenc, zaradi česar zmanjšujemo število poslovnih potovanj.

Druge dejavnosti

Z optimizacijo strmimo k bolj okolju prijazni politiki. Račune, dostavne sezname in potrdila pošiljamo v digitalni obliki. Poslužujemo se videokonferenc, zaradi česar zmanjšujemo število poslovnih potovanj.

Standard ISO 14001 GLS Slovenija
 

Ravnanje z okoljem: v skladu s standardom ISO 14001

GLS zagotavlja, spremlja in izboljšuje kakovost in trajnost s sistemom za upravljanje kakovosti in okolja po vsej Evropi. Podjetje je certificirano v skladu z DIN ISO 9001: 2015 in 14001: 2015 pri DQS, enem največjih mednarodnih izdajateljev certifikatov o upravljanju. GLS kot tak ustreza mednarodno priznanim visokim standardom.

Okoljsko ravnovesje GLS Slovenia

Okoljsko ravnovesje

GLS redno vodi evidenco in spremlja svoj napredek na področju varstva okolja. Od leta 2008/09 znotraj Skupine GLS izvaja oceno okoljske uspešnosti, v kateri so zbrani podatki o emisijah, porabi surovin in odstranjevanju odpadkov. GLS v svojem trenutnem poročilu o trajnosti objavlja podatke o razvoju na področju emisij. Uporabljena metoda za izračun emisij ustreza standardu za toplogredne pline ISO 14064-1. GLS izračunava emisije CO2 na pošiljko na podlagi notranje ocene vplivov na okolje.

 
Član jadralne ekipe Dušan Puh jadra pri sponzorirani vožnji s strani GLS

GLS Slovenia podpira zelene dejavnosti: ThinkGreen

Dušan Puh Sailing Team

Projekt Adriatic Europa

Podjetje GLS je leta 2008 začelo okoljsko pobudo ThinkGreen za koordinacijo in aktivno spodbujanje različnih zelenih dejavnosti znotraj Skupine GLS. V sklopu tega smo se zaradi usmerjenosti k podpori in promociji jadralnega športa, ekologiji in naravnim razvojnih potencialom jadranskega morja, odločili, da zagovarjamo in s ponosom sponzoriramo zeleno dejavnost oz. v tem primeru zelen šport, ki ga Adriatic Europa tako dobro predstavlja.