Trajnostni razvoj

Socialna, ekološka in gospodarska

Skupina GLS se kot vodilni ponudnik storitev dostave paketov v Evropi zaveda svoje posebne odgovornosti do okolja in družbe.

GLS razume trajnost kot celovit koncept, ki vključuje tako ekološke kot tudi socialne in gospodarske vidike družbene odgovornosti.

To pomeni, da gresta zagotavljanje odličnosti v dostavni logistiki za stranke in varnost zaposlitve za zaposlene z roko v roki. GLS s svojo storitvijo prispeva tudi k mobilnosti in zanesljivi oskrbi z blagom, ki sestavljata hrbtenico gospodarstva.

Cilj Skupine GLS je doseganje trajnostnih gospodarskih uspehov v skladu z varovanjem okolja za prihodnje generacije. GLS je tudi podjetje, ki je socialno angažirano v družbi, za katero deluje.

V svojem trajnostnem poročilu GLS nudi informacije o dogajanju v finančnih letih 2015/2016 in 2016/2017 – vključno z številkami okoljskega ravnovesja in s primeri družbene zavezanosti po vsej Evropi.