Skladnost

Odgovorne, sistematizirane operacije

GLS na nivoju celotne skupine izvaja program, ki je oblikovan z namenom, da sistematično prepoznava in se strukturno izogiba tveganjem skladnosti. Oblikovan je bil z namenom varovanja skupine GLS in njenih zaposlenih. Zasnovan je bil, da s ciljem varovanja sodelovanja s poslovnimi partnerji, ki je bilo vzpostavljeno na temelju zaupanja in bo na zaupanju temeljilo tudi v prihodnje.

V programu skladnosti se skupina GLS osredotoča na tri ključna področja:

  • Konkurenčno pravo
  • Boj proti korupcij
  • Ocena učinka seznama sankcij

Sistem skladnosti poslovanja obsega koncept celovitega usposabljanja za zaposlene. Skladnost poslovanja se namreč začne prav pri njih.

Vodje za skladnost poslovanja v posameznih državah, centralni oddelek skupine GLS za skladnost in notranja revizija so glavne svetovalne in ocenjevalne avtoritete opisanega tristopenjeskga koncepta. Koncept skladnosti je je zasnovan enotno za vsa GLS podjetja ne glede na posamezne države, glede na specifilnosti posameznih držav pa lahko vsebuje tudi nacionalne posebnosti.

Preprečevanje korupcije

GLS ima strogo politiko ničelne tolerance do vseh oblik podkupovanja in korupcije. Vsi vodilni delavci v skupini GLS to tudi sprejemajo kot svojo odgovornost.

V postavljenih smernicah v boju proti korupciji je skupina GLS vzpostavila standarde vedenja. Ti standardi pa v vseh državah, v katerih deluje podjetje GLS, veljajo brez izjeme za vse zaposlene v podjetju, in vsakogar, ki opravlja storitve v imenu podjetja GLS.

Prenos protikorupcijskih pravil

Sistem za prijavo nepravilnosti/ombudsman

Skupina GLS je vpeljala sistem za prijavo nepravilnosti in ombudsmana, da imajo uslužbenci, poslovni partnerji in tretje stranke možnost zaupno prijaviti vse pomisleke, ki jih imajo o kaznivih dejanjih in podobnih hudih kršitvah.

Več informacij