Skladnost

Odgovorne, sistematizirane operacije

GLS na nivoju celotne skupine izvaja program, ki je oblikovan z namenom, da sistematično prepoznava in se strukturno izogiba tveganjem skladnosti. Oblikovan je bil z namenom varovanja skupine GLS in njenih zaposlenih. Zasnovan je bil, da s ciljem varovanja sodelovanja s poslovnimi partnerji, ki je bilo vzpostavljeno na temelju zaupanja in bo na zaupanju temeljilo tudi v prihodnje.

Pri tem se GLS osredotoča na naslednja področja:

  • Konkurenčno pravo
  • Boj proti korupciji
  • Upoštevanje gospodarskih sankcij
  • Preprečevanje pranja denarja
  • Boj proti prisilnemu delu, suženjstvu in trgovanju z ljudmi

Sistem skladnosti poslovanja obsega koncept celovitega usposabljanja za zaposlene. Skladnost poslovanja se namreč začne prav pri njih.

Vodje za skladnost poslovanja v posameznih državah, centralni oddelek skupine GLS za skladnost in notranja revizija so glavne svetovalne in ocenjevalne avtoritete opisanega tristopenjeskga koncepta. Koncept skladnosti je je zasnovan enotno za vsa GLS podjetja ne glede na posamezne države, glede na specifilnosti posameznih držav pa lahko vsebuje tudi nacionalne posebnosti.

Kodeks poslovnih strandardov

Zaupanje,v GLS, ki ga dobimo od strank, zaposlenih, poslovnih partnerjev in javnosti je glavna prednostna naloga za skupino GLS.

Še naprej krepiti zaupanje v skupini GLS s kodeksom poslovnih standardov, ki določa temeljne vrednote in vedenje podjetja, zavezujoče za vse zaposlene.

GLS kodeks za poslovne standarde je podlaga za vse poslovne odločitve in ureja odgovorno interakcijo z vsemi zainteresiranimi stranmi.

Kodeks poslovnih strandardov

Sistem za prijavo nepravilnosti/ombudsman

Skupina GLS je vpeljala sistem za prijavo nepravilnosti in ombudsmana, da imajo uslužbenci, poslovni partnerji in tretje stranke možnost zaupno prijaviti vse pomisleke, ki jih imajo o kaznivih dejanjih in podobnih hudih kršitvah.

Več informacij