Responsabilitate corporativă

Ce anume reprezintă compania GLS

Acţionăm responsabil

GLS îşi asumă complet responsabilitatea faţă de personal, societate şi mediul înconjurător şi se dedică egalităţii, educaţiei şi minimalizării efectului asupra mediului înconjurător.

Accentul se pune pe o mai mare eficienţă energetică, utilizare sporită a energiei din surse regenerabile şi reducere a emisiilor.

Prin plănuirea optimizată a rutelor, GLS reuşeşte să scurteze rutele. Suplimentar, numărul vehiculelor cu emisii scăzute creşte constant.

Grupul ia de asemenea în considerare aspectele ecologice la construirea noilor depozite, de exemplu prin instalarea de pompe de căldură şi prin sisteme de colectare a apei de ploaie.

Majoritatea companiilor GLS au deja un sistem de management de mediu ISO 14001.

GLS se axează pe o relaţie de respect reciproc cu personalul şi cu partenerii de transport.

Instituţiile sociale sunt sprijinite regulat, atât prin donaţii, cât şi prin transporturi gratuite.

Responsabilitate corporativă la GLS înseamnă:

  • Utilizarea de vehicule cu emisii scăzute
  • Clădiri noi, ecologice şi modernizare
  • Reducere a consumului de combustibil, hârtie şi electricitate
  • Dezvoltarea profesională continuă a personalului nostru
  • Parteneriate strânse şi pe termen lung cu partenerii noştri de transport
  • Responsabilitate socială aplicată naţional şi local