Fiabilitate

Ce anume reprezintă compania GLS

Coletul dvs. ajunge la timp

Calitate ridicată a livrărilor înseamnă ca un client să se poată baza pe furnizorul său de servicii. Fiabilitatea reprezintă astfel una dintre cele mai importante valori ale GLS, iar angajaţii sprijină acest principiu în mod activ în fiecare zi.

Întregul sistem GLS este orientat spre livrări de încredere, incluzând structura depozitelor şi a reţelei, tehnologia informaţiei şi monitorizarea şi controlul proceselor.

Calitatea serviciilor este standardizată şi protejată în întreaga Europă, de exemplu, prin folosirea unui sistem certificat de management de mediu şi un sistem relevant de cifre-cheie.

Rezultatul: În întreaga Europă, GLS livrează peste 90 procente din toate coletele în intervalul standard de livrare.

Cum asigură GLS fiabilitatea:

  • Reţea europeană consolidată şi fiabilă
  • Calitate ridicată a Serviciilor în întreaga Europă
  • Management al calităţii în conformitate cu standardul ISO 9001:2015
  • Evaluări continue
  • Auditare centralizată la faţa locului
  • Optimizarea proceselor transfrontaliere