ThinkGreen – protejarea mediului înconjurător

Acţiuni responsabile

Logo ThinkGreen

Protejarea mediului înconjurător reprezintă un principiu de bază al GLS, iar angajaţii din întreaga Europă aplică acest principiu în fiecare zi.

În anul 2008, GLS a lansat iniţiativa de mediu ThinkGreen pentru a coordona şi pentru a promova în mod activ diferitele activităţi din cadrul GLS Group.

Scopurile acestei iniţiative:

  • Folosirea responsabilă a resurselor
  • Reducerea emisiilor
  • Optimizarea eliminării deşeurilor

Atitudinea şi acţiunile de mediu conştiente cuprind toate ariile companiei – de la planificarea transporturilor la clădiri şi locuri de muncă individuale.

Toate companiile europene GLS au reprezentanţi locali de mediu. Aceştia sunt responsabili de implementarea măsurilor Grupului pentru protejarea mediului înconjurător.

Management de mediu: Certificare ISO 14001

Sistemul GLS de management de mediu ajută la implementarea măsurilor elaborate ca parte a iniţiativei ThinkGreen şi la atingerea scopurilor stabilite. În 2011, sistemul de management de mediu a fost certificat în conformitate cu standardul ISO 14001 pentru prima dată în Austria, Belgia, Germania şi Olanda, Între timp, toate companiile GLS au obţinut certificarea.

Amprenta ecologica

GLS îşi înregistrează şi monitorizează regulat progresul cu privire la protejarea mediului înconjurător. Din 2008/2009, se efectuează o evaluare internă la nivel de Grup, în care sunt colectate datele privind emisiile, consumul de resurse şi eliminarea deşeurilor. În raportul său actual de responsabilitate corporativă, GLS publică informaţii cu privire la progresele efectuate în ceea ce priveşte emisiile. Metoda utilizată pentru calcularea emisiilor corespunde Standardului ISO 14064-1 şi Iniţiativei de protocol privind gazele cu efect de seră. GLS calculează emisiile de dioxid de carbon per colet pe baza evaluării amprentei ecologice.

Descarcă Raport de responsabilitate corporativă

Certificarea ISO & BPD

Managementul calității și mediului GLS este certificat și respectă standardele recunoscute la nivel internațional. În multe filiale, transportul de medicamente a fost deja certificat de DQS.

Mai multe informaţii

La zi: Ştiri

Dintr-o privire şi dintr-o sursă sigură: Ştiri despre GLS Romania, informaţii importante pentru clienţi şi reportaje interesante despre cele mai recente activităţi – GLS vă ţine întotdeauna la curent.

Privire de ansamblu