Responsabilitate corporativă

Social, ecologic şi economic

În calitate de furnizor de top de servicii de logistică europene, GLS Group îşi asumă în totalitate răspunderea faţă de mediul înconjurător şi societate.

GLS întelege complet conceptul de responsabilitate corporativă – inclusiv în ceea ce priveşte aspectele ecologice, sociale şi economice ale responsabilităţii sociale.

Acest lucru înseamnă că oferim excelenţă pentru clienţii cărora le oferim servicii de logistică şi coletărie, iar angajaţilor le oferim locuri de muncă sigure, aspecte interdependente de altfel. Prin serviciile prestate, GLS contribuie de asemenea la mobilitatea bunurilor şi furnizarea sigură a acestora, aspecte care reprezintă piatra de temelie a economiei.

Obiectivul Grupului este să obţină succes economic concomitent cu protejarea mediului înconjurător pentru generaţiile viitoare. GLS îşi ia de asemenea angajamentul faţă de societatea în cadrul căreia şi pentru care îşi desfăşoară operaţiunile.

În raportul său de responsabilitate corporativă, GLS oferă informații cu privire la rezultatele sale în anii financiari 2015/2016 și 2016/2017 – inclusiv cifre-cheie din bilanțul său cu privire la echilibrul ecologic și exemple de implicare socială în Europa.