Conformitate

Operațiuni responsabile și sistematizate

GLS a implementat un program în întregul Grup, menit să identifice în mod sistematic și să evite în mod structural riscurile de conformitate. Acesta a fost dezvoltat pentru a proteja GLS Group și pe angajații companiei. Acesta are de asemenea menirea de a proteja colaborarea cu partenerii de afaceri, bazată pe încredere atât acum, cât și în viitor.

GLS susține următoarele:

  • Legea concurenței
  • Lupta împotriva corupției
  • Respectarea sancțiunilor economice
  • Prevenirea spălării banilor
  • Lupta împotriva muncii forțate, a sclaviei și a traficului de persoane

Piatra de temelie a sistemului de conformitate este un concept de training cuprinzător pentru angajați – pentru că noțiunea de conformitate începe cu ei.

Managerii de Conformitate din fiecare țară în parte, Departamentul central de Conformitate a Grupului și Departamentul Intern de Audit reprezintă autoritățile cheie de consultanță și evaluare pentru conceptul în trei etape.

Conceptul de conformitate urmează o structură uniformă pentru toate companiile GLS și integrează caracteristici speciale naționale, dacă este necesar.

Cod de conduită în afaceri

Încrederea pe care GLS o primește din partea clienților, angajaților, partenerilor de afaceri și publicului general este o prioritate majoră pentru Grupul GLS.

Pentru a consolida în continuare această încredere, Grupul GLS și-a atribuit un Cod de Conduită în Afaceri care stabilește valorile fundamentale și standardele de comportament ale companiei în formă obligatorie pentru toți angajații.

Codul de Conduită în Afaceri al GLS constituie baza tuturor deciziilor de afaceri și reglementează interacțiunea responsabilă cu toate părțile interesate.

Cod de conduită în afaceri

Sistem de informare/ombudsman

GLS Group a introdus un sistem de informare/ombudsman pentru a le permite angajaților, partenerilor de afaceri și terțelor părți să raporteze actele criminale și alte infracțiuni similare serioase în mod confidențial.

Mai multe informaţii

Cod de conduită pentru furnizori

GLS se așteaptă ca furnizorii săi să respecte standardele stabilite în acest Cod de Conduită pentru Furnizori, să le pună în aplicare prin măsuri adecvate și să adere la acestea în activitățile lor comerciale.

Cod de Conduită pentru furnizori