Conformitate

Operațiuni responsabile și sistematizate

GLS a implementat un program în întregul Grup, menit să identifice în mod sistematic și să evite în mod structural riscurile de conformitate. Acesta a fost dezvoltat pentru a proteja GLS Group și pe angajații companiei. Acesta are de asemenea menirea de a proteja colaborarea cu partenerii de afaceri, bazată pe încredere atât acum, cât și în viitor.

GLS se concentrează pe trei domenii de interes:

  • Legea concurenței
  • Anti-corupție
  • Evaluarea listei de sancțiuni

Piatra de temelie a sistemului de conformitate este un concept de training cuprinzător pentru angajați – pentru că noțiunea de conformitate începe cu ei.

Managerii de Conformitate din fiecare țară în parte, Departamentul central de Conformitate a Grupului și Departamentul Intern de Audit reprezintă autoritățile cheie de consultanță și evaluare pentru conceptul în trei etape.

Conceptul de conformitate urmează o structură uniformă pentru toate companiile GLS și integrează caracteristici speciale naționale, dacă este necesar.

Prevenirea corupției

GLS are o politică de toleranță zero în ceea ce privește mita și corupția, pe care toți managerii Grupului și-o asumă drept responsabilitate proprie.

În toate îndrumările sale anti-mită, GLS a enunțat standardele de comportament. În toate țările în care GLS își desfășoară operațiunile, aceste îndrumări li se aplică tuturor angajaților și oricui efectuează operațiuni în numele GLS.

Descărcați îndrumările anti-corupție

Sistem de informare/ombudsman

GLS Group a introdus un sistem de informare/ombudsman pentru a le permite angajaților, partenerilor de afaceri și terțelor părți să raporteze actele criminale și alte infracțiuni similare serioase în mod confidențial.

Mai multe informaţii