Zrównoważony rozwój

Co oznacza dla GLS:

Działamy odpowiedzialnie

GLS poważnie traktuje odpowiedzialność za swoich pracowników, społeczeństwo i ochronę środowiska. Dużą wagę przykłada do równości, edukacji oraz zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko.

Ekologiczne działania skupiają się na zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł oraz efektywności energetycznej, a także na redukcji emisji.

Dzięki optymalnemu planowaniu tras GLS systematycznie skraca drogi transportu. Co więcej, stopniowo wzrasta liczba niskoemisyjnych pojazdów. Grupa GLS bierze pod uwagę aspekty ekologiczne również przy projektowaniu nowych budynków, m.in. instalując pompy ciepła i systemy wykorzystania wody deszczowej.

Większość spółek GLS korzysta już z systemu zarządzania środowiskowego certyfikowanego zgodnie z normą ISO 14001.

GLS zaangażowany jest w utrzymywanie bliskich relacji z pracownikami i partnerami transportowymi opartych na wzajemnym szacunku. Regularnie wspiera także instytucje społeczne, zarówno poprzez darowizny, jak i zapewnianie bezpłatnych usług przewozowych.

Zrównoważony rozwój w GLS oznacza:

  • wykorzystanie pojazdów o niskiej emisji spalin
  • przyjazne dla środowiska nowe budynki i ulepszenia istniejących
  • szkolenia na temat zużycia paliwa, papieru i energii elektrycznej
  • ustawiczny rozwój zawodowy pracowników
  • bliskie długoterminowe relacje z partnerami transportowymi
  • działania z zakresu CSR prowadzone lokalnie i w całym kraju