Przejrzystość

Co oznacza dla GLS:

Śledzimy Twoje paczki

Jednym z fundamentów wysokich standardów jakości usług w GLS jest stały, oparty na technologii IT, monitoring każdej pojedynczej przesyłki. Paczki oznaczane są indywidualnymi numerami i skanowane we wszystkich najważniejszych miejscach przeładunku. Informacje te dostępne są w całej Grupie, zapewniając sprawny przepływ przesyłek zarówno lokalnie, jak i poza granicami.

Wielu Nadawców dużą wagę przywiązuje również do możliwości śledzenia swoich przesyłek. Dla nich ważne jest często, aby także Odbiorcy ich towarów mieli dostęp do informacji o statusie paczek.

Od odbioru po dostawę, GLS udostępnia online istotne informacje. W wielu krajach są one przekazywane niemal w czasie rzeczywistym, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT i przesyłaniu danych bezpośrednio z pojazdów kurierskich.

Jak GLS zapewnia przejrzystość

  • indywidualne kodowanie każdej paczki - ujednolicone w całej Europie
  • skanowanie paczek we wszystkich ważnych miejscach przeładunku
  • wszystkie istotne informacje na temat statusu paczek dostępne online – zarówno dla Nadawców, jak i Odbiorców
  • śledzenie paczek w czasie niemal rzeczywistym
  • zaawansowane funkcje śledzenia paczek w Your GLS
  • cyfrowy podpis Odbiorcy dostępny online