Jeżeli Odbiorca chce dokonać zwrotu towaru, może zanieść paczkę do dowolnego punktu ParcelShop, a GLS dostarczy ją do Nadawcy.

Nadawca dołącza etykietę zwrotną GLS do przesyłki lub wysyła na prośbę Odbiorcy jako plik do samodzielnego wydruku. Odbiorca po prostu przykleja ją na swoją paczkę, którą zanosi do dowolnego punktu ParcelShop GLS. Odesłanie paczki dla niego jest bezpłatne. Opłata za usługę zostanie zafakturowana tylko jeśli Odbiorca rzeczywiście dokona zwrotu paczki.

Usługa jest dostępna również dla paczek importowych z Austrii, Belgii, Danii, Niemiec, Irlandii i Luksemburga.

  • Dogodne rozwiązanie dla Odbiorców i Nadawców w zakresie logistyki zwrotów.
  • Dostawa zwracanych towarów na terenie całej Polski na następny dzień roboczy.
  • Możliwość transgranicznych zwrotów do wielu europejskich państw.
  • Opłata za usługę pobierana jedynie w przypadku, gdy paczka faktycznie zostanie zwrócona.
  • Możliwość ciągłego śledzenia statusu zwracanej przesyłki .

Możliwość łączenia z:

BusinessParcel

Podstawowy produkt w krajowej dostawie paczek.

EuroBusinessParcel

Podstawowy produkt europejskiej dostawy paczek.