Taryfikator

Taryfikator obowiązujący od 01-01-2018

Opłata za dzień magazynowania paczki odmówionej przez Nadawcę i Odbiorcę: 10.00 PLN

Opłata naliczana jest od 15 dnia liczonego od daty nadania przez GLS Poland listu do Klienta z prośbą o dyspozycje co do dalszego postępowania z przesyłką informującego o możliwości jej likwidacji, do której dojdzie po 30 dniach przechowywania paczki, jeśli GLS nie otrzyma od Nadawcy dalszych instrukcji.

Opłata za likwidację paczki odmówionej przez Nadawcę i Odbiorcę: 50.00 PLN

W przypadku, gdy Klient w ciągu 30 dni nie wyda dyspozycji co do dalszego postępowania z przesyłką, GLS Poland przystąpi do likwidacji przesyłki.

Po nadaniu przesyłce statusu "zutylizowana" GLS Poland wystawi fakturę VAT za magazynowanie i likwidację przesyłki, zgodnie ze stawkami Taryfikatora, z 14-dniowym terminem płatności, i przesyła Klientowi pod ostatni wskazany adres.

Opłata za ręczną obsługę (NTT): 80.00 PLN

Opłata dodatkowa pobierana przez GLS Poland za ręczną obsługę Paczki, nienadającej się do automatycznej obsługi przy załadunku i sortowaniu.

Opłata za paczkę przeważoną: 80.00 PLN

Opłata zryczałtowana pobierana przez GLS Poland za przyjęcie do przemieszczenia Paczki o wadze wyższej niż wskazana w pkt. II Regulaminu. Dotyczy Paczek w obrocie krajowym.

Opłata za paczkę ponadgabarytową: 80.00 PLN(obowiązuje od 13-10-2017)

Opłata dodatkowa pobierana przez GLS Poland za przyjęcie do przemieszczenia Paczki o gabarytach przekraczających dopuszczalne gabaryty Paczki wskazane w pkt. II Regulaminu. Dotyczy Paczek w obrocie krajowym.

Podane ceny są kwotami netto, do których na fakturze doliczonych zostanie 23% podatku VAT.