Korekta paliwowa

GLS dolicza korektę paliwową, ponieważ zmienne ceny ropy naftowej wywierają znaczący wpływ na ceny usług transportowych, a tym samym na koszt dostawy paczek.

Zwiększający się udział kosztów paliwa przy świadczeniu usług transportowych, w szczególności usług kurierskich, spowodowany dużą dynamiką i zmiennością cen paliw na rynku hurtowym i detalicznym oraz zmianami na rynku sprzedaży produktów, przekładają się bezpośrednio na zmianę struktury dostaw w terenach pozamiejskich, co spowodowało konieczność dokonania weryfikacji sposobu naliczania dopłaty paliwowej.

W przypadku korekty paliwowej podstawą wyliczeń przyjmowaną przez GLS są średnie ceny oleju napędowego w Polsce – jej wysokość definiowana jest w zależności od bieżącej sytuacji. Na fakturach kwota ta ujmowana jest osobno w przejrzysty sposób.

Aktualna korekta paliwowa publikowana jest na początku każdego miesiąca.

MiesiącŚrednia cena oleju
napędowego za m3
Obowiązujący
współczynnik korekty
paliwowej (w %)
Styczeń5067.34 zł12.50 %

Średnie ceny oleju napędowego brutto oraz odpowiadający im współczynnik dopłaty paliwowej umieszczany na fakturze:

Średnia cena oleju napędowego brutto/ m3 (PLN)Współczynnik korekty
paliwo
oddoWspółczynnik dopłaty
na fakturze
02900.000 %
2900.013105,016.5 %
3105,023305.027.0 %
3305.033480.037.5 %
3480.043655.048.0 %
3655.053815.058.5 %
3815.063975,069.0 %
3975,074135.079.5 %
4135.084295.0810.0 %
4295.094455.0910.5 %
4455.104625.1011.0 %
4625.114810.1111.5 %
4810.124995.1212.0 %
4995.135180.1312.5 %
5180.145380.1413.0 %
5380,155670.1513.5 %
5670,166000.1614.00 %