Korekta paliwowa

GLS dolicza korektę paliwową, ponieważ zmienne ceny ropy naftowej wywierają znaczący wpływ na ceny usług transportowych, a tym samym na koszt dostawy paczek.

Zwiększający się udział kosztów paliwa przy świadczeniu usług transportowych, w szczególności usług kurierskich, spowodowany dużą dynamiką i zmiennością cen paliw na rynku hurtowym i detalicznym oraz zmianami na rynku sprzedaży produktów, przekładają się bezpośrednio na zmianę struktury dostaw w terenach pozamiejskich,co spowodowało konieczność dokonania weryfikacji struktury naliczania dopłaty paliwowej.

W przypadku korekty paliwowej podstawą wyliczeń przyjmowaną przez GLS są średnie ceny oleju napędowego w Polsce – jej wysokość definiowana jest w zależności od bieżącej sytuacji. Na fakturach kwota ta ujmowana jest osobno w przejrzysty sposób.

Aktualna korekta paliwowa publikowana jest na początku każdego miesiąca.

MiesiącŚrednia cena oleju
napędowego za m3
Obowiązujący
współczynnik korekty
paliwowej (w %)
Sierpień5020.94 zł11.00 %

Średnie ceny oleju napędowego brutto oraz odpowiadający im współczynnik dopłaty paliwowej umieszczany na fakturze:

Średnia cena oleju napędowego brutto/ m3 (PLN)Współczynnik korekty
paliwo
oddoWspółczynnik dopłaty
na fakturze
02900.000 %
2900.013200.016.5 %
3200.023520.027.0 %
3520.033770.037.5 %
3770.044010.048.0 %
4010.054225.058.5 %
4225.064425.069.0 %
4425.074625.079.5 %
4625.084805.0810.0 %
4805.094975.0910.5 %
4975.105135.1011.0 %
5135.115315.1111.5 %
5315.125515.1212.0 %
5515.135725.1312.5 %
5725.145991.1413.0 %
5991.156263.1513.5 %
6263.166513.1614.00 %