Korekta paliwowa

GLS dolicza korektę paliwową, ponieważ zmienne ceny ropy naftowej wywierają znaczący wpływ na ceny usług transportowych, a tym samym na koszt dostawy paczek.

Zwiększający się udział kosztów paliwa przy świadczeniu usług transportowych, w szczególności usług kurierskich, spowodowany dużą dynamiką i zmiennością cen paliw na rynku hurtowym i detalicznym oraz zmianami na rynku sprzedaży produktów, przekładają się bezpośrednio na zmianę struktury dostaw w terenach pozamiejskich, co spowodowało konieczność dokonania weryfikacji sposobu naliczania dopłaty paliwowej.

W przypadku korekty paliwowej podstawą wyliczeń przyjmowaną przez GLS są średnie ceny oleju napędowego w Polsce – jej wysokość definiowana jest w zależności od bieżącej sytuacji. Na fakturach kwota ta ujmowana jest osobno w przejrzysty sposób.

Aktualna korekta paliwowa publikowana jest na początku każdego miesiąca.

MiesiącŚrednia cena oleju
napędowego za m3
Obowiązujący
współczynnik korekty
paliwowej (w %)
Kwiecień5078.91 zł12.00 %

Średnie ceny oleju napędowego brutto oraz odpowiadający im współczynnik dopłaty paliwowej umieszczany na fakturze:

Średnia cena oleju napędowego brutto/ m3 (PLN)Współczynnik korekty
paliwo
oddoWspółczynnik dopłaty
na fakturze
02900.000 %
2900.013115.016.5 %
3115.023320.027.0 %
3320.033515.037.5 %
3515.043705.048.0 %
3705.053885.058.5 %
3885.064065,069.0 %
4065,074245.079.5 %
4245.084425.0810.0 %
4425.094605.0910.5 %
4605.104785.1011.0 %
4785.114965.1111.5 %
4965.125150.1212.0 %
5150.135335.1312.5 %
5335.145530.1413.0 %
5530,155760.1513.5 %
5760,166010.1614.00 %