ThinkGreen – ochrona środowiska

Odpowiedzialne działania

ThinkGreen

Dbanie o nasze środowisko to główna zasada GLS, wprowadzana w życie każdego dnia przez pracowników w całej Europie. W 2008 roku GLS wdrożył swoją inicjatywę środowiskową ThinkGreen, której celem jest koordynowanie i aktywna promocja różnorodnych działań wewnątrz Grupy GLS.

Cele programu:

  • Wykorzystanie zasobów w sposób odpowiedzialny
  • Zmniejszenie emisji
  • Optymalizacja zarządzania odpadami

Świadomość ekologiczna i podejmowanie odpowiednich kroków obecne są w każdym aspekcie działalności firmy – począwszy od planowania tras transportowych na pojedynczych miejscach pracy kończąc. Wszystkie oddziały krajowe GLS w Europie posiadają własnych przedstawicieli zajmujących się środowiskiem. Osoby te są odpowiedzialne za wdrażanie działań ekologicznych w całej Grupie.

Zarządzanie środowiskowe zgodne z normą ISO 14001

System zarządzania środowiskowego GLS pomaga wdrożyć kroki opracowane w ramach inicjatywy ThinkGreen i tym samym osiągnąć wyznaczone cele. W 2011 roku system ten został certyfikowany zgodnie ze standardami ISO 14001 po raz pierwszy – w Austrii, Belgii, Niemczech i Holandii. Do tej pory wszystkie spółki krajowe GLS otrzymały ten certyfikat.

Wpływ na środowisko

GLS na bieżąco dokumentuje i monitoruje postępy w działaniach z zakresu ochrony środowiska. Od lat 2008/2009 w ramach całej Grupy prowadzona jest ocena działań, podczas której gromadzone są dane na temat emisji, wykorzystywania zasobów oraz gospodarowania odpadami. Dane na temat zmian emisji GLS publikuje w aktualnym raporcie na temat zrównoważonego rozwoju. Metoda, według której wyliczane są poziomy emisji pozostaje zgodna ze standardem ISO 14064-1, a także z tzw. Greenhouse Gas Protocol. Opierając się na tych danych GLS oblicza emisję dwutlenku węgla przypadająca na każdą paczkę.

Pobierz raport na temat zrównoważonego rozwoju (w języku angielskim)

Certyfikaty ISO i GDP

Systemy zarządzania jakościowego i środowiskowego są certyfikowane i spełniają międzynarodowe standardy. Wiele spółek krajowych posiada także certyfikat DQS uprawniający do transportu produktów medycznych.

Więcej informacji

Raport na temat zrównoważonego rozwoju GLS

GLS publikuje raport na temat zrównoważonego rozwoju „ThinkGLS. ThinkResponsible.” Grupa czyni znaczący postęp w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu – działań społecznych i ochrony środowiska.

Więcej informacji