Działalność zgodna z zasadami prawa

Odpowiedzialna i systematyczna profilaktyka

GLS we wszystkich krajach Grupy wprowadził program pozwalający na szybką i sprawną identyfikację nieprawidłowości, a w dalszej kolejności zapobieganie ewentualnym działaniom nieetycznym. Program powstał w celu ochrony grupy GLS i jej pracowników i ma na celu wzmocnienie poziomu zaufania naszych obecnych i przyszłych Klientów.

GLS koncentruje się na trzech głównych obszarach:

  • prawo konkurencji,
  • zapobieganie i zwalczanie korupcji,
  • postępowanie zgodne z sankcjami UE.

Podstawą wprowadzonego w Grupie GLS systemu zgodności z przepisami jest kompleksowy program szkoleń dla pracowników.

Pełnomocnicy ds. Zgodności w poszczególnych krajach Grupy GLS, centralny dział GLS Corporate Compliance oraz zespół audytu i kontroli wewnętrznej stanowią kluczowe organy doradcze i opiniodawcze w kwestiach wszelkich naruszeń oraz działań nieetycznych

Jednolity program zgodności z przepisami został wprowadzony we wszystkich krajach Grupy GLS i jest dostosowany do ich potrzeb

Zapobieganie korupcji

Grupa GLS wyznaje zasadę zerowej tolerancji dla korupcji. W ramach polityki antykorupcyjnej Grupa GLS określa standardy zachowania, które obowiązują pracowników i podwykonawców świadczących usługi w imieniu GLS we wszystkich krajach Grupy.

Pobierz pełną treść Polityki Antykorupcyjnej

Procedura zgłaszania nieprawidłowości

Grupa GLS postanowiła również wdrożyć procedurę zgłaszania nieprawidłowości przeznaczoną dla pracowników, partnerów biznesowych oraz stron trzecich, dzięki której w pełnym zaufaniu będą oni mogli zgłaszać obawy dotyczące przestępstw lub wykroczeń.

Więcej informacji