Procedura zgłaszania nieprawidłowości

Grupa GLS postanowiła wprowadzić procedurę zgłaszania nieprawidłowości dla pracowników, partnerów biznesowych oraz stron trzecich, dzięki której będą oni mogli w zaufaniu zgłaszać obawy na temat przestępstw lub wykroczeń.

W powyższych przypadkach osobą kontaktową będzie:

Adwokat Dr Rainer Buchert
Bleidenstrasse 1
60311 Frankfurt nad Menem
Niemcy

Tel: +49 69 710 33 330 lub +49 6105 92 1355
Fax: +49 69 710 34 444
E-Mail: kanzlei@dr-buchert.de
Formularz kontaktowy

Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone z poszanowaniem anonimowości. Doktor Buchert objęty jest zasadą zachowania tajemnicy zawodowej, która zabrania mu ujawniać tożsamość dzwoniących bez ich wyraźnej zgody. Ma on także prawo odmówić wydania dowodów (włącznie z tożsamością zgłaszającego), nawet jeśli zażąda tego sąd. Skargi trafiające do rzecznika/adwokata zostaną przekazane Grupie GLS wyłącznie po otrzymaniu zgody zgłaszającego.

Oczywiście, obawy związane ze sprawami wymienionymi powyżej mogą być również zgłaszane przełożonemu lub innej osobie kontaktowej wewnątrz Grupy GLS.