Trzeci raport Grupy GLS o zrównoważonym rozwoju

Aktualności 23/03/2018

Grupa GLS opublikowała swój najnowszy raport o zrównoważonym rozwoju, dający kompleksowy wgląd w postępy i wyzwania.

Względy ekonomiczne, odpowiedzialność za środowisko i klimat oraz kwestie społeczne stanowią sedno raportu o zrównoważonym rozwoju. Prezentuje on również dokonania w ramach programu “ThinkGLS. ThinkResponsible.” w latach budżetowych 2015/16 i 2016/17.

Zgodny z wytycznymi GRI

Raport firmy kurierskiej GLS został sporządzony zgodnie z wytycznymi G4 opublikowanymi przez Global Reporting Initiative (GRI), co oznacza, na przykład, przeprowadzanie analizy istotności. Wspólnie z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami, GLS zidentyfikował kluczowe obszary działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Innowacyjna logistyka miejska

GLS pracuje przede wszystkim nad zminimalizowaniem wpływu, jaki transport paczek wywiera na środowisko. Jednym z kluczowych obszarów w tym przypadku jest logistyka miejska, gdzie celem jest redukcja obciążenia jej infrastruktury przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji i hałasu. Magazyny GLS w miastach wykorzystujące e-rowery oraz elektryczne samochody pomagają osiągnąć ten cel.

Odpowiedzialni i zaangażowani

Raport obejmuje również rozmaite formy zaangażowania społecznego w różnych krajach. Projekty te są często bezpośrednio związane z usługami przewozu paczek: dni wolontariatu, wspieranie kampanii dobroczynnych, darmowy transport dla organizacji charytatywnych lub sponsorowanie imprez sportowych lub kulturalnych.

GLS Poland angażuje się w wiele tego rodzaju projektów. Firma sponsoruje Żużlową Reprezentację Polski oraz wspiera bieg charytatywny Business Run na rzecz osób po amputacjach i z niepełnosprawnościami narządów ruchu. Aktywne wsparcie sportu jest naturalnym filarem naszej długofalowej strategii rozwoju i potwierdzeniem tożsamości i wartości, które są kluczowe dla marki - mówi Tomasz Kroll, dyrektor zarządzający GLS Poland. W ramach akcji „Spełniamy Życzenia” w 2016 r. firma wyposażyła schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy w ciepłe posłania, wygodne kojce i solidne drapaki.

Do raportu o zrównoważonym rozwoju

Więcej o Grupie GLS