Grupa GLS odnawia swoje certyfikaty

Aktualności 16/11/2017

Grupa GLS odnowiła certyfikaty ISO dla systemów zarządzania środowiskowego i jakościowego na kolejne trzy lata. Otrzymaliśmy również certyfikat GDP dla transportu produktów medycznych w dwóch kolejnych krajach.

GLS odnowił certyfikaty dla systemów zarządzania środowiskowego i jakościowego w zgodzie ze standardami ISO 9001 oraz 14001 w 18 swoich spółkach krajowych. Certyfikacja przyczynia się do utrzymania standardów i sprawia, że oferta naszych produktów i usług staje się bardziej przejrzystea w oczach naszych Klientów. Systemy zarządzania pomagają krajowym oddziałom w osiąganiu ich celów jakościowych i środowiskowych.

Transport medykamentów certyfikowany GDP

W Danii i Irlandii GLS otrzymał również certyfikat GDP (Good Distribution Practice). Wytyczne dotyczące GDP są wiążące dla dystrybutorów farmaceutycznych w całej Unii Europejskiej. Po Niemczech i Francji, już cztery krajowe spółki GLS spełniają rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa i higieny dla transportu niechłodzonych produktów medycznych przeznaczonych dla ludzi.

GLS nawiązał współpracę z firmą DQS, która jest jednym z największych dostawców certyfikatów systemów zarządzania.

Niezawodność