Klokkenluiders-/ombudsmansysteem

De GLS Group heeft een klokkenluiders-/ombudsmansysteem opgezet, zodat medewerkers, zakelijke partners en derden in vertrouwen hun vermoedens van misdrijven en vergelijkbare ernstige overtredingen kunnen melden.

Elke medewerker, zakelijke partner en derde kan hierover contact opnemen met

Dr Rainer Buchert (advocaat)
Bleidenstrasse 1
60311 Frankfurt am Main
Duitsland

Tel: +49 69 710 33 330 of +49 6105 92 1355
Fax: +49 69 710 34 444
E-mail: kanzlei@dr-buchert.de
Contactformulier voor informanten

De heer Buchert neemt uitsluitend klachten in behandeling over misdrijven of zaken van vergelijkbaar ernstige aard. Bij twijfel geeft hij advies over de beste handelwijze.

Elke klacht wordt in vertrouwen behandeld. Door de wettelijke geheimhoudingsplicht voor advocaten mag de heer Buchert de identiteit van de klokkenluider niet bekendmaken, tenzij die laatste hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Hij heeft ook het recht om een verzoek van de rechtbank tot het afleggen van een getuigenis (waaronder een getuigenis over de identiteit van een klokkenluider) te weigeren. Een bij de ombudsman ingediende klacht wordt uitsluitend aan de GLS Group doorgegeven als de klager hiervoor toestemming heeft gegeven.

Uiteraard mag een medewerker eventuele vermoedens met betrekking tot bovenstaande onderwerpen ook bij zijn of haar leidinggevende of een andere contactpersoon binnen de GLS Group melden.