Toeslag kilometerheffing

In Nederland moeten voertuigen of voertuigcombinaties waarvan het toegestane leeggewicht plus laadvermogen meer dan 12 ton bedraagt, tol betalen wanneer ze gebruikmaken van de autosnelwegen.

Het Nederlandse wegennet is aangesloten bij Eurovignet, een gemeenschappelijke tolheffing die momenteel in Nederland, Luxemburg, Zweden en Denemarken geldt. De tolheffing is gebaseerd op tijd. De afgelegde afstand is niet van invloed op de heffing per voertuig. Zware voertuigen die door een van deze landen reizen, moeten ook een vignet hebben.

Toen de heffing in 1995 werd ingevoerd, waren Duitsland en België ook Eurovignet-landen. In 2005 voerde Duitsland een eigen tolheffing voor vrachtwagens in op basis van afstand.

Sinds april 2016 is het Eurovignet niet langer geldig in België. De Belgische regering past een aparte tolheffing voor vrachtwagens toe. De invoering van de heffing heeft geleid tot hogere transportkosten voor internationale en doorvoerzendingen. Vanwege de nauwe handelsrelaties binnen het Benelux-gebied heeft dit in het bijzonder gevolgen voor Nederland.

Tolheffing voor vrachtwagens in België

De Belgische tol wordt geheven op alle hoofdwegen en een groot aantal secundaire wegen in Vlaanderen en Wallonië. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt op alle wegen tol geheven. Alle vrachtwagens die meer dan 3,5 ton wegen, moeten de tol betalen.

De hoogte van de tolheffing is gebaseerd op de afgelegde afstand. Andere factoren die een rol spelen, zijn de regio (Vlaanderen, Wallonië of Brussel), de brutomassa van het voertuig en de Europese emissiecategorie (Euronorm-standaard). Elke vrachtwagen op de Belgische wegen moet een werkende On Board Unit (OBU) hebben, die het voertuig met het tolsysteem verbindt.

GLS Netherlands rekent deze tol door aan zijn klanten. Voor alle Freight-zendingen van of naar België of Luxemburg wordt een vast percentage in rekening gebracht.

Vanwege de hoge stopdichtheid van het GLS-netwerk brengt GLS Netherlands slechts 5% per zending van of naar België en Luxemburg in rekening.

Voor zendingen naar Frankrijk, Spanje, Portugal, Groot Brittannië en Ierland wordt een heffingstoeslag per eenheid berekend. GLS Netherlands brengt € 1,- per eenheid (europallet/blokpallet/etc.) in rekening.

De tarieven zoals aangekondigd door de Belgische regering zijn hieronder te vinden. Let op: de toeslag die aan klanten wordt doorberekend, is niet zichtbaar in deze tabel, omdat zendingen in combinatie met elkaar vervoerd en bezorgd worden.

 

Vlaanderen, Wallonië (excl. btw)
Brussel autosnelweg

Brussel binnenstedelijk gebied*

€/km3,5 - 12 ton12 - 32 ton> 32 ton3,5 - 12 ton12 - 32 ton> 32 ton
Euro 00,1460,1960,2000,1880,2630,292
Euro 10,1460,1960,2000,1880,2630,292
Euro 20,1460,1960,2000,1880,2630,292
Euro 30,1260,1760,1800,1630,2380,267
Euro 40,0950,1450,1490,1320,2070,236
Euro 50,0740,1240,1280,1090,1840,213
Euro 60,0740,1240,1280,0990,1740,203

*Binnenstedelijk gebied: alle lokale en regionale wegen die geen autosnelweg zijn.


Kijk voor meer informatie op:

www.tln.nl

www.viapass.be