Duurzaamheid

Daar staat GLS voor

Wij handelen verantwoordelijk

GLS neemt haar verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn medewerkers, de maatschappij en het milieu serieus en zet zich in voor gelijkheid, onderwijs en de minimalisering van negatieve gevolgen voor het milieu.

Wat het milieu betreft richten we ons op efficiënter energiegebruik, meer gebruik van duurzame energie en vermindering van de uitstoot.

GLS maakt haar bezorgroutes korter door de routeplanning te optimaliseren. Bovendien is het aantal voertuigen met weinig uitstoot gestaag uitgebreid. Ook bij nieuwbouwprojecten let de Group op de milieuaspecten, bijvoorbeeld door een warmtepomp en een regenwateropvangsysteem te installeren.

De meeste GLS-bedrijven hebben al een milieubeheersysteem dat is gecertificeerd volgens ISO 14001.

GLS streeft naar een nauwe band met al haar medewerkers en vervoerspartners op basis van wederzijds respect.

Wij steunen regelmatig maatschappelijke instellingen, zowel met donaties als door het aanbieden van gratis vervoer.

Bij GLS betekent duurzaamheid:

  • Het gebruik van voertuigen met weinig uitstoot
  • Milieuvriendelijke nieuwbouw en modernisering
  • Verminderen van brandstof-, papier- en elektriciteitsverbruik
  • Permanente bijscholing van onze medewerkers
  • Hechte, langdurige samenwerking met onze vervoerspartners
  • Nationaal en lokaal maatschappelijk verantwoord ondernemen