ThinkSocial - maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor mensen nu en in de toekomst

De mensen die bij en voor GLS werken, hebben verschillende etnische achtergronden, culturen, godsdiensten en overtuigingen. Waardering, respect en begrip zijn voor de Group belangrijke uitgangspunten in de omgang met medewerkers en partners.

Intensieve communicatie met alle vervoerders die voor GLS de laatste kilometers maken bij het ophalen en bezorgen van pakketten, vormt een wezenlijk onderdeel van de samenwerking.

De ontwikkeling van onze medewerkers is een cruciaal onderdeel van de GLS-strategie, waarmee de Group succes voor het bedrijf en haar medewerkers op de lange termijn wil verzekeren.

Bovendien vinden het management en de medewerkers het zeer belangrijk om mensen in nood te helpen. In heel Europa ondersteunen GLS-bedrijven zorgvuldig geselecteerde initiatieven in hun maatschappelijke omgeving, zowel met rechtstreekse sponsoring als door gratis vervoersdiensten aan te bieden.

Scholing en professionele ontwikkeling

GLS zet zich in voor de scholing en ontwikkeling van de volgende generatie. Jongeren krijgen een uitvoerige en praktijkgerichte beroepsopleiding. Verder biedt de GLS Group haar medewerkers de mogelijkheid om zich professioneel te ontwikkelen en eventueel leidinggevende functies te gaan vervullen.

Maatschappelijke activiteiten

GLS gebruikt haar landspecifieke netwerken om in elke samenleving zorgvuldig geselecteerde initiatieven te ondersteunen. De dochterbedrijven van GLS ondersteunen met nationale en regionale activiteiten verschillende goede doelen.

Zo krijgen liefdadigheidsorganisaties voor kinderen gratis pakketvervoer aangeboden en worden stichtingen voor geestelijk of lichamelijk gehandicapten gesponsord. Op lokaal niveau geven veel GLS-depots financiële steun aan (kleuter)scholen, ziekenhuizen, hospices en andere ideële organisaties.

Sponsoring van cultuur en sport

Sinds 2012 is de GLS Group de officiële logistieke partner van de European Film Academy en verzorgt de Group het vervoer voor de European Film Awards. GLS Austria steunt het LET'S CEE Film Festival in Wenen. GLS Germany is de logistieke partner van de Deutsche Filmakademie en werkt voor de Deutscher Filmpreis en voor FIRST STEPS, een filmprijs voor nieuwkomers.

GLS Belgium sponsort het Belgische voetbalelftal en koppelt dit aan maatschappelijke betrokkenheid. Voor elke thuiswedstrijd van het team worden medewerkers, partners en mensen met een beperking uitgenodigd. In veel landen steunen GLS-depots lokale sportclubs.