ThinkGreen - milieubescherming

Verantwoordelijk handelen

ThinkGreen

De bescherming van ons milieu is een belangrijk uitgangspunt bij GLS en wordt door medewerkers in heel Europa dagelijks in de praktijk gebracht.

In 2008 lanceerde GLS het milieuproject ThinkGreen om de verschillende activiteiten binnen de GLS Group te coördineren en actief te stimuleren.

De doelen van het initiatief:

  • Verantwoord gebruik van middelen
  • Terugdringing van uitstoot
  • Optimalisering van afvalverwerking

Milieubewuste ideeën en acties komen in alle onderdelen van het bedrijf tot uiting, van ritplanning tot gebouwen en afzonderlijke werkplekken.

Alle Europese GLS-bedrijven hebben een lokale milieuvertegenwoordiger. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van de milieubeschermingsmaatregelen, die binnen de hele Group van toepassing zijn.

Milieubeheer: gecertificeerd volgens ISO 14001

Met het milieubeheersysteem van GLS worden de maatregelen ingevoerd die in het kader van het ThinkGreen-initiatief zijn bedacht. Daarnaast helpt het systeem om de gestelde doelen te bereiken. In 2011 werd het milieubeheersysteem in België, Duitsland, Nederland en Oostenrijk voor het eerst gecertificeerd volgens de ISO 14001-norm. Sindsdien zijn alle GLS-bedrijven gecertificeerd.

Ecologische voetafdruk

GLS registreert en controleert regelmatig de vooruitgang die zij boekt op het gebied van milieubescherming. Sinds 2008/2009 beoordelen we de ecologische voetafdruk van de gehele groep, waarbij we gegevens over uitstoot, grondstoffenverbruik en afvalverwerking verzamelen. In het huidige duurzaamheidsverslag heeft GLS gegevens over de uitstootontwikkeling opgenomen. De gebruikte methode voor de berekening van de uitstoot voldoet aan de ISO 14064-1-norm en aan het Greenhouse Gas Protocol, dat in juli 2011 werd geverifieerd. GLS berekent op basis van de ecologische voetafdruk de CO2-uitstoot per pakket.

Duurzaamheidsverslag downloaden

ISO- & GDP-certificering

Het kwaliteits- en milieumanagement van GLS is gecertificeerd en voldoet aan de internationaal erkende normen. Bij veel van haar dochterondernemingen is ook het transport van geneesmiddelen al gecertificeerd do

Meer informatie

GLS-duurzaamheidsverslag

GLS heeft haar duurzaamheidsverslag “ThinkGLS. ThinkResponsible.” gepubliceerd. De Group heeft goede vooruitgang geboekt, zowel wat betreft haar milieubalans als wat betreft haar maatschappelijke activiteiten.

Meer informatie