Leider in kwaliteit

Stabiel netwerk met grenzeloze prestaties

GLS levert betrouwbare verzendoplossingen, zowel landelijk, in Europa als wereldwijd. De kernmarkt is Europa. De GLS Group biedt haar pakketdiensten aan in 41 Europese landen en acht Amerikaanse staten, meestal via eigen dochterbedrijven enanders via betrouwbare partnerbedrijven.

  • Uitgebreid Europees netwerk
  • Internationale lijndiensten
  • Geharmoniseerde IT-systemen
AT BE CZ DK FI DE HU IE IT FR LU NL PL PT RO SK SI ES AL BA BG HR CY EE GR LV LT MK MT ME NO RS SE CH TR UK XK GLS Europe

Visie en waarden

De kernwaarden van GLS zijn betrouwbaarheid, zekerheid, transparantie, flexibiliteit en duurzaamheid.

Meer informatie

ThinkGreen

GLS zet zich in voor het milieu, onder andere door middelen verantwoord te gebruiken en de uitstoot te verminderen.

Meer informatie

Nieuwe stadsdepots

Goed voor het klimaat: twee nieuwe stadsdepots in Boedapest en Milaan. GLS bezorgt op de fiets en met elektrische busjes.

Lees meer