Megfelelőség

Felelősségteljes rendszer

A GLS cégcsoport szinten bevezetett egy programot, melyet arra terveztek, hogy szisztematikusan felismerje és egységes intézkedések bevezetésével elkerülje a „compliance” kockázatokat, hogy megvédje mind magát a GLS Groupot és annak alkalmazottait. Biztosítsa továbbá a bizalmon alapuló együttműködést az üzleti partnerei irányába a jövőben is.

A GLS a következő területekre helyezi a hangsúlyt:

  • versenyjog,
  • Küzdelem a korrupció ellen,
  • Gazdasági szankciók betartása,
  • Pénzmosás megakadályozása,
  • Küzdelem a kényszermunka, a rabszolgaság és az emberkereskedelem ellen.

A megfelelőségi rendszer sarokköve az alkalmazottak részére készült átfogó képzési koncepció – mert a megfelelőség velük kezdődik.

Az egyes országok Compliance Managerei, a cégcsoport központi Compliance osztálya és a Belső Revíziós részleg a legfontosabb tanácsadó és értékelő hatóság mindhárom területen.

A megfelelőségi koncepciót egységes struktúra követi az összes GLS vállalatnál, figyelembe véve a nemzeti sajátosságokat is, amennyiben ez szükséges.

Üzleti Etikai Kódex

A GLS Csoport számára kiemelt jelentőséggel bír az a bizalom, melyet megbízóitól, munkavállalóitól, üzleti partnereitől, valamint a társadalmi közösségtől kapott.

A bizalom további erősítése végett, a GLS Csoport magára nézve kialakított egy Üzleti Etikai Kódexet, amely alapvető értékeket és sztenderdeket határoz meg a vállalati viselkedésre vonatkozóan, és amely minden munkavállalóra nézve kötelező érvényű.

A GLS Üzleti Etikai Kódexe képezi az alapját minden üzleti döntésnek és szabályozza az érdekelt felek felelős együttműködését.

Üzleti Etikai Kódex

Visszaéléseket bejelentő / ombudsmani rendszer

A GLS Group bevezetett egy ombudsmani rendszert, ami lehetővé teszi a munkavállalók, üzleti partnerek és harmadik felek részére, hogy bizalmasan bejelentés tegyenek bármilyen tudomásukra jutott bűncselekményről, vagy hasonlóan súlyos törvényt sértő cselekménnyel összefüggő aggályukról.

További információ

Szállítói Magatartási Kódex

Elvárás beszállítóinkkal szemben, hogy tiszteletben tartsák a jelen Szállítói Magatartási Kódexben foglalt normákat, a megfelelő intézkedések révén bevezessék ezeket, és üzleti tevékenységüket ezek betartásával végezzék.

Szállítói Magatartási Kódex