Megfelelőség

Felelősségteljes rendszer

A GLS cégcsoport szinten bevezetett egy programot, melyet arra terveztek, hogy szisztematikusan felismerje és egységes intézkedések bevezetésével elkerülje a „complience” kockázatokat, hogy megvédje mind magát a GLS Groupot és annak alkalmazottait. Biztosítsa továbbá a bizalmon alapuló együttműködést az üzleti partnerei irányába a jövőben is.

A GLS a következő területekre helyezi a hangsúlyt:

  • versenyjog,
  • Küzdelem a korrupció ellen,
  • Gazdasági szankciók betartása,
  • Pénzmosás megakadályozása,
  • Küzdelem a kényszermunka, a rabszolgaság és az emberkereskedelem ellen.

A megfelelőségi rendszer sarokköve az alkalmazottak részére készült átfogó képzési koncepció – mert a megfelelőség velük kezdődik.

Az egyes országok Compliance Managerei, a cégcsoport központi Compliance osztálya és a Belső Revíziós részleg a legfontosabb tanácsadó és értékelő hatóság mindhárom területen.

A megfelelőségi koncepciót egységes struktúra követi az összes GLS vállalatnál, figyelembe véve a nemzeti sajátosságokat is, amennyiben ez szükséges.

Üzleti Etikai Kódex

A GLS Csoport számára kiemelt jelentőséggel bír az a bizalom, melyet megbízóitól, munkavállalóitól, üzleti partnereitől, valamint a társadalmi közösségtől kapott.

A bizalom további erősítése végett, a GLS Csoport magára nézve kialakított egy Üzleti Etikai Kódexet, amely alapvető értékeket és sztenderdeket határoz meg a vállalati viselkedésre vonatkozóan, és amely minden munkavállalóra nézve kötelező érvényű.

A GLS Üzleti Etikai Kódexe képezi az alapját minden üzleti döntésnek és szabályozza az érdekelt felek felelős együttműködését.

Üzleti Etikai Kódex

Visszaéléseket bejelentő / ombudsmani rendszer

A GLS Group bevezetett egy ombudsmani rendszert, ami lehetővé teszi a munkavállalók, üzleti partnerek és harmadik felek részére, hogy bizalmasan bejelentés tegyenek bármilyen tudomásukra jutott bűncselekményről, vagy hasonlóan súlyos törvényt sértő cselekménnyel összefüggő aggályukról.

További információ