Održivost

Za što se zalažemo

Mi djelujemo odgovorno

Svoju odgovornost naspram zaposlenicima, društvu i okolišu GLS uzima ozbiljno, i posvećen je ravnopravnosti, obrazovanju i svođenju utjecaja na okoliš na najmanju moguću mjeru.

Ekološke točke fokusa su veća energetska učinkovitost, povećano korištenje obnovljivih izvora energije i smanjenje emisija.

Putem optimiziranog planiranja rute, GLS uspjeva skratiti dostavne rute. Nadalje, udio vozila sa niskim emisijama, se stalno povećava. Kod novih građevinskih projekata, grupacija također u obzir uzima zelene aspekte, na primjer instaliranjem toplinskih pumpi i sustava za prikupljanje kišnice.

Većina GLS tvrtki već sada posjeduje ISO 14001 certificirani sustav za upravljanje okolišem.

GLS je posvećen održavati bliske odnose sa svim zaposlenicima i prijevoznim partnerima uz uzajamno poštivanje.

Društvene ustanove se podupiru redovito, kako putem donacija, tako i pružanjem besplatnih prijevozničkih usluga.

Održivost za GLS podrazumijeva:

  • korištenje vozila s niskom emisijom
  • ekološki prihvatljive nove zgrade i modernizacija
  • smanjenje potrošnje goriva, papira, električne energije
  • kontinuirano stručno unapređivanje naših zaposlenika
  • bliski, dugoročni odnosi sa našim prijevozničkim partnerima
  • društvena odgovornost u praksi na lokalnoj i nacionalnoj razini