GLS: stabilna mreža dostave paketa

Pružatelji usluge dostava imaju ključnu ulogu u krizi s koronavirusom obavljajući logističke usluge koje omogućuju neometan protok robe. GLS nastavlja pružati usluge dostave u svim zemljama u kojima Grupa posluje, te omogućava potporu poslovanju lokalnih zajednica diljem Europe i Sjeverne Amerike u ovim kriznim vremenima.

GLS Croatia započinje sa svojom djelatnošću u Hrvatskoj

Europski pružatelj usluga paketa, GLS, proširio je svoju mrežu u jugoistočnoj Europi. GLS Croatia danas započinje s radom - uslugom dostave paketa diljem zemlje kao i inozemno.