Naša povijest

1989. godine je 25 odvažnih dostavnih tvrtki sa jasnom misijom usmjerenom na kvalitetu imalo jasan plan: izgraditi kvalitetnog međunarodnog pružatelja logističkih usluga sa najvišim standardima poslovanja na nivou svake zemlje u kojoj posluje. Tako je nastao Njemački Parcel (German Parcel), kao temelj današnjeg GLS-a.

1989

1989

U Neuensteinu (Njemačka) osnovana je tvrtka German Parcel.

1989

U Neuensteinu (Njemačka) osnovana je tvrtka German Parcel.

1992

1992

Osnovan je General Parcel, Europski sustav franšize.

1992

Osnovan je General Parcel, Europski sustav franšize.

1999

1999

Royal Mail Grupa preuzima German Parcel i stvara novi brend – sadašnji General Logistics Systems (GLS)

1999

Royal Mail Grupa preuzima German Parcel i stvara novi brend – sadašnji General Logistics Systems (GLS)

1999 - 2002

1999 - 2002

U mnogim zemljama uspostavljena je GLS mreža kroz akviziciju i osnivanje podružnica.

1999 - 2002

U mnogim zemljama uspostavljena je GLS mreža kroz akviziciju i osnivanje podružnica.

2002

2002

Pokrenut zajednički GLS brend sa jasnom misijom i vizijom usmjerenom na kvalitetu.

2002

Pokrenut zajednički GLS brend sa jasnom misijom i vizijom usmjerenom na kvalitetu.

2003 - 2007

2003 - 2007

Uvodi se jedinstveni sustav upravljanja kvalitetom, dodatno se širi logistička mreža, osnivanjem tvrtke GLS IT Services stavlja se poseban naglasak na tehnološki napredak.

2003 - 2007

Uvodi se jedinstveni sustav upravljanja kvalitetom, dodatno se širi logistička mreža, osnivanjem tvrtke GLS IT Services stavlja se poseban naglasak na tehnološki napredak.

2008 - 2015

2008 - 2015

Pokretanje ThinkGreen inicijative usmjerene na ekološku održivost; kontinuirano širenje mreže i pokretanje namjenskih usluga usmjerenih na dodatno zadovoljstvo privatnih primatelja.

2008 - 2015

Pokretanje ThinkGreen inicijative usmjerene na ekološku održivost; kontinuirano širenje mreže i pokretanje namjenskih usluga usmjerenih na dodatno zadovoljstvo privatnih primatelja.

2016 - 2020

2016 - 2020

Postavljen fokus na ekspanziju na području Sjeverne Amerike te dodatna ulaganja u postojeću infrastrukuturu.

2016 - 2020

Postavljen fokus na ekspanziju na području Sjeverne Amerike te dodatna ulaganja u postojeću infrastrukuturu.

30. godišnjica GLS Germany