Sukladnost

Odgovorne, sustavne operacije

GLS je diljem Grupe implementirao program koji sustavno identificira i struktorno izbjegava rizike sukladnosti. Razvijen je kako bi zaštitio GLS Grupu i njene zaposlenike. Također je dizajniran kako bi zaštitio suradnju s poslovnim partnerima sada i u budućnosti.

GLS stavlja naglasak na sljedeće ključne točke:

  • Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja
  • Borba protiv korupcije
  • Pridržavanje ekonomskih sankcija
  • Sprječavanje pranja novca
  • Suzbijanje prisilnog rada, ropstva i trgovine ljudima

Kamen temeljac sustava sukladnosti jest sveobuhvatan koncept treninga za zaposlenike -jer sukladnost počinje s njima.

Voditelji sukladnosti u pojedinim zemljama, centralni Odjel za sukladnost Grupe i Unutarnja revizija su ključne vlasti za savjetovanje i procjenu za trodijelni koncept.

Koncept sukladnosti slijedi jednoličnu strukturu za sve GLS tvrtke, no dopušta posebne nacionalne karakteristike gdje je to potrebno.

Kodeks Poslovnih Standarda

Povjerenje, koje GLS dobiva od klijenata, zaposlenika, poslovnih partnera i društva ima najviši prioritet za GLS Grupu.

Kako bi se to povjerenje dodatno učvrstilo, GLS si je odredio Kodeks Poslovnih Standarda, koji uspostavlja temeljne vrijednosti i standarde ponašanja tvrtke, koji su obvezujući za sve zaposlenike.

GLS-ov Kodeks Poslovnih Standarda čini temelj svih poslovnih odluka i regulira odgovornu interakciju sa svim sudionicima.

Kodeks Poslovnih Standarda

Sustav zviždanja (ombudsman)

GLS Grupa je uvela sustav zviždanja(ombudsman) kako bi omogućili zaposlenicima, poslovnim partnerima, i trećim stranama dojavljivanje kriminalnih djela i sličnih ozbiljnih prekršaja na povjerljivoj bazi.

Više informacija