Sukladnost

Odgovorne, sustavne operacije

GLS je diljem Grupe implementirao program koji sustavno identificira i struktorno izbjegava rizike sukladnosti. Razvijen je kako bi zaštitio GLS Grupu i njene zaposlenike. Također je dizajniran kako bi zaštitio suradnju s poslovnim partnerima sada i u budućnosti.

GLS je fokusiran za tri ključna područja:

  • Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja
  • Antikorupcija
  • Procjena popisa sankcija

Kamen temeljac sustava sukladnosti jest sveobuhvatan koncept treninga za zaposlenike -jer sukladnost počinje s njima.

Voditelji sukladnosti u pojedinim zemljama, centralni Odjel za sukladnost Grupe i Unutarnja revizija su ključne vlasti za savjetovanje i procjenu za trodijelni koncept.

Koncept sukladnosti slijedi jednoličnu strukturu za sve GLS tvrtke, no dopušta posebne nacionalne karakteristike gdje je to potrebno.

Prevencija korupcije

GLS ima politiku nulte stope tolerancije prema davanju ili primanju mita i korupciji, što svi voditelji u Grupi vide kao svoju odgovornost.

U svojim smjernicama protiv davanja ili primanja mita GLS je postavio standarde ponašanja. U svim zemljama u kojima GLS posluje, primjenjuju se na svakog zaposlenika i bilo koga tko zastupa GLS.

Preuzmite smjernice za sprječavanje mita i korupcije

Sustav zviždanja (ombudsman)

GLS Grupa je uvela sustav zviždanja(ombudsman) kako bi omogućili zaposlenicima, poslovnim partnerima, i trećim stranama dojavljivanje kriminalnih djela i sličnih ozbiljnih prekršaja na povjerljivoj bazi.

Više informacija