Turvallisuus

Mitä GLS edustaa:

Pakettisi saapuvat perille turvallisesti

Määrätyt turvatoimet ovat välttämättömiä pakettien turvallisen toimituksen takaamiseksi vastaanottajille. GLS on luonut yhdenmukaiset turvastandardit läpi Euroopan järjestelmistä turvallisuusongelmien ennaltaehkäisyä varten.

GLS-ryhmän vahingoittuneiden ja kadonneiden lähetysten määrä on pysynyt vuosia säännönmukaisesti alhaisena: 0,01 prosentissa.

Lähetyksiä suojellaan ajanmukaisin hälyytysjärjestelmin. Lajittelukeskuksissa ja suuremmissa toimipaikoissa GLS valvoo paketteja videovalvonnan avulla. Jokainen vaihe toimitusprosessissa tarkistetaan. GLS skannaa paketit kaikissa tärkeissä käsittelyvaiheissa ja analysoi tiedot.

Työntekijöitä ja jakelukuljettajia koulutetaan jatkuvasti kaikkien lähetysten huolellisen käsittelyn varmistamiseksi. GLS vastaa kuljettamistaan lähetyksistä niiden arvon mukaan (sopimusehtojen mukaiseen maksimisummaan asti).

Turvallisuus GLS:llä tarkoittaa:

  • tarkkoja turvastandardeja läpi koko ryhmän
  • pakettien toistuvaa skannausta
  • videovalvontaa, hälytysjärjestelmiä ja kulunvalvontaa
  • työntekijöiden ja jakelukuljettajien jatkuvaa koulutusta
  • jatkuvia paketinkäsittelyn ja lastauksen valvontatarkastuksia