Kestävä kehitys

Mitä me edustamme

Toimimme vastuullisesti

GLS suhtautuu vakavasti vastuuseensa henkilöstöään, yhteiskuntaa ja ympäristöä kohtaan ja on sitoutunut tasa-arvoon, koulutukseen ja ympäristövaikutusten minimointiin.

Erityishuomioalueita ympäristöasioissa ovat energiatehokkuus, uusiutuvan energian lisääntyvään käyttö ja päästövähennykset.

Optimoidun reittisuunnitelun avulla GLS pystyy lyhentämään toimitusreittejään. Lisäksi vähäpäästöisten ajoneuvojen määrää kasvatetaan vakaalla tahdilla. Ryhmä huomioi vihreät arvot myös uusissa rakennusprojekteissa, esimerkiksi asentamalla ilmalämpöpumppuja ja sadevedenkeruujärjestelmiä.

Suurin osa GLS-yhtiöistä on jo sertifioitu ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmän mukaisesti. GLS on sitoutunut läheiseen vuorovaikutussuhteeseen ja keskinäiseen kunnioitukseen koko henkilökuntaansa ja kuljetuspartnereitaan kohtaan.

Tärkeitä yhteiskunnallisia yhteisöjä annetaan tukea säännöllisesti sekä lahjoituksin että tarjoten maksuttomia kuljetuspalveluita.

Näin GLS edistää kestävää kehitystä:

  • vähäpäästöisen ajoneuvokaluston käyttö
  • ympäristöystävällinen uudis- ja korjausrakennus
  • vähennykset polttoaineen, paperin ja sähkön käytössä
  • henkilöstömme ammattitaidon jatkuva kehittäminen
  • läheinen ja pitkäaikainen yhteistyö kuljetuspartnereidemme kanssa.
  • käytännön yhteiskunnallinen vastuullisuus kansallisesti ja paikallisesti