GLS julkaisee toisen kestävän kehityksen raporttinsa.

18/01/2016


Raportti on nimetty “ThinkGLS. ThinkResponsible.”, ja siinä kerrotaa GLS:n toiminnasta kestävän kehityksen edistämiseksi kaikissa GLS-maissa.

GLS-ryhmä on jatkanut ja laajentanut toimintaansa kestävän kehityksen edistämiseksi tilivuosina 2013/14 ja 2014/15. Huomiota on kiinnitetty ympäristöasioiden lisäksi mm. kestävän kehitykseen taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin osa-alueisiin.

Positiivista kehitystä ympäristötaseessa

Kaikki GLS:n osastot ovat tehneet osansa ympäristöystävällisyytemme parantamiseksi, ja tämän ansiosta GLS:n ympäristötase on parantunut useilla eri osa-aluilla lähes 15 % kasvaneesta pakettimäärästä, 21 uudesta jakelukeskuksesta ja noin tuhannesta uudesta ajoneuvosta huolimatta.

  • Lämmitysenergian kulutus laski hieman alle 9 %.
  • Veden kulutus on laski n. 23 %
  • Euro 4 tai tiukemman päästöluokituksen täyttävien kuljetuskaluston osuus nousi n. 77 prosentista n. 84 prosenttiin.

Sosiaalisen vastuun edistäminen

GLS:n tytäryhtiöt eri maissa tukevat monia paikallisia hyväntekeväisyysprojekteja eri puolilla Eurooppaa. Kestävän kehityksen raportistamme löytyy laaja yleiskuvaus ryhmän sosiaalisen vastuun projekteista ja hyväntekeväisyyden varainhankinnasta.

GLS varmistaa ja parantaa työpaikkojensa houkuttelevuutta esimerkiksi kansallisilla henkilökunnan koulutusohjelmilla. Lisäksi viihtyvyyttä parannetaan myös työntekijäkyselyiden avulla. Erilaiset yhteistapahtumat ja kumppanuusohjelmat auttavat synnyttämään yhteishenkeä kuljetusalallaa.

Keskustelua ylläpitämässä

GLS:n kestävän kehityksen raportti noudattaa kansainvälisen Global Reporting Intiative – aloitteen (GRI) periaatteita. Se julkaistaan joka toinen vuosi ja on osa GLS:n ja sen kumppaneiden ja sidosryhmien välistä viestintää.

Lataa kestävän kehityksen raportti

ThinkGreen-ohjelma
ThinkSocial