ThinkGreen – ympäristön suojelu

Vastuullisesti toimien

ThinkGreen ympäristöohjelma

Ympäristön suojeleminen on GLS:n tärkeimpiä periaatteita, ja työntekijät ympäri Eurooppaa toimivat päivittäin näiden periaatteiden mukaan. GLS käynnisti vuonna 2008 ThinkGreen ympäristöohjelman kannustaakseen ja ohjatakseen määrättyihin toimintatapoihin ryhmän sisällä.

Ohjelman tarkoituksena on:

  • vastuullinen resurssien käyttö
  • päästövähennykset
  • jätteenkäsittelyn optimointi

Ympäristöystävälliset aatteet ja toimintatavat leviävät yhtiön kaikille toimialueille – ajojärjestelystä rakennuksiin ja yksittäisiin työpisteisiin.

Euroopan kaikissa GLS yhtiöissä on paikallisia ympäristöedustajia. He ovat vastuussa ryhmänlaajuisten ympäristönsuojelutoimenpiteiden käytännön toteuttamisesta.

Ympäristöjohtaminen: Sertifioitu ISO 14001 mukaan

GLS:n ympäristöjohtojärjestelmä auttaa ThinkGreen ohjelman osana olevien toimenpiteiden käyttöönotossa ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Itävallan, Belgian, Saksan ja Alankomaiden ympäristöjohtaminen sertifioitiin 2011, ja sittemmin kaikki GLS-yhtiöt ovat saavuttaneet sertifioinnin.

Ekologinen jalanjälki

GLS seuraa ja valvoo ympäristönsuojelunsa kehitystä säännöllisesti. Vuodesta 2008/2009 se on laatinut ryhmänlaajuista arviota ekologisesta jalanjäljestään, mihin kerätään tiedot päästöistä, resurssienkulutuksesta ja jätteidenkäsittelystä. Kestävänkehityksen raporttiin sisältyy myös tietoa päästöjen kehityksestä. Päästöjen laskennassa käytetty malli täyttää ISO 14064-1 standardin ja kasvihuonekaasuprotokollan (Greenhouse Gas Protocol) vaatimukset. Jalanjälkiarviointinsa pohjalta GLS laskee myös pakettikohtaisen hiilidioksidipäästönsä.

Lataa kestävän kehityksen raportti

ISO-sertifiointi

GLS:n laadunhallintajärjestelmä on sertifioitu ja se täyttää kansainväliset standardit. Monissa maissa myös GLS:n ympäristöjärjestelmä on DEKRA:n sertifioima.

Lisätietoja

Uutiset: GLS ja kestävä kehitys

GLS on julkaissut “ThinkGLS. ThinkResponsible.” – kestävän kehityksen raporttinsa. Olemme edistyneet tavoitteissamme sekä ympäristötaseen että sosiaalisten toimien osalta.

Lisätietoja