Vaatimustenmukaisuus

Vastuullista ja järjestelmällistä toimintaa

GLS:llä on koko ryhmän kattava vaatimustenmukaisuusohjelma, jonka avulla voidaan tunnistaa ja järjestelmällisesti välttää vaatimustenmukaisuuteen liittyviä ongelmia. Järjestelmä on kehitetty turvaamaan sekä GLS-ryhmää, sen työntekijöitä, että arvokasta yhteistyötä ja luottamusta liikekumppaniemme kanssa, nyt ja tulevaisuudessa.

GLS keskittyy seuraaville ydinalueille:

  • Kilpailulainsäädäntö
  • Korruption torjunta
  • Taloudellisten sanktioiden noudattaminen
  • Rahanpesun estäminen
  • Pakkotyön, orjuuden ja ihmiskaupan vastainen toiminta

Vaatimustenmukaisuuden peruspilarina on työntekijöidemme perusteellinen kouluttaminen, sillä he ovat vaatimustenmukaisuuden lähtökohta.

Myös vaatimustenmukaisuudesta vastaavat esimiehet yksittäisissä maissa ja ryhmän yhteinen vaatimustenmukaisuusosasto ja sisäinen valvonta ovat avainroolissa neuvomassa ja auttamassa tämän kolmiosaisen ohjelman toteuttamisessa.

Vaatimustenmukaisuus rakentuu yhdenmukaisesti kaikissa GLS-yhtiöissä, huomioiden kuitenkin tarvittaessa maakohtaiset erityispiirteet.

Liiketoiminnan menettelyohje

Asiakkaiden, työntekijöiden, liikekumppanien ja yhteiskunnan luottamus on GLS-ryhmälle ensiarvoisen tärkeää”

Vahvistaakseen tätä luottamusta GLS-ryhmä on luonut liiketoiminnan menettelyohjeet, jotka määrittävät ryhmän perusarvot ja käytännöt, ja joita kaikkien työntekijöiden tulee noudattaa.

GLS:n liiketoiminnan menettelyohjeet ovat perusteena kaikelle liiketoiminnan päätöksenteolle ja ohjaavat vastuulliseen vuorovaikutukseen kaikkien sidosryhmien kanssa.

Liiketoiminnan menettelyohje

Ilmoitus / Asiamiesjärjestelmä

GLS-ryhmällä on ilmoitus/asiamiesjärjestelmä, jonka avulla työntekijät, liikekumppanit tai kolmannet osapuolet voivat ilmoittaa epäillyistä rikollisista toimista tai muista vakavista rikkomuksista luottamuksellisesti.

Lisätietoja