Vaatimustenmukaisuus

Vastuullista ja järjestelmällistä toimintaa

GLS:llä on koko ryhmän kattava vaatimustenmukaisuusohjelma, jonka avulla voidaan tunnistaa ja järjestelmällisesti välttää vaatimustenmukaisuuteen liittyviä ongelmia. Järjestelmä on kehitetty turvaamaan sekä GLS-ryhmää, sen työntekijöitä, että arvokasta yhteistyötä ja luottamusta liikekumppaniemme kanssa, nyt ja tulevaisuudessa.

GLS keskittyy asiassa kolmeen pääalueeseen::

  • Kilpailulainsäädäntö
  • Korruption vastaiset toimet
  • Pakotteiden noudattaminen

Vaatimustenmukaisuuden peruspilarina on työntekijöidemme perusteellinen kouluttaminen, sillä he ovat vaatimustenmukaisuuden lähtökohta.

Myös vaatimustenmukaisuudesta vastaavat esimiehet yksittäisissä maissa ja ryhmän yhteinen vaatimustenmukaisuusosasto ja sisäinen valvonta ovat avainroolissa neuvomassa ja auttamassa tämän kolmiosaisen ohjelman toteuttamisessa.

Vaatimustenmukaisuus rakentuu yhdenmukaisesti kaikissa GLS-yhtiöissä, huomioiden kuitenkin tarvittaessa maakohtaiset erityispiirteet.

Korruption estäminen

GLS:llä on tiukka nollatoleranssikäytäntö lahjontaan ja korruptioon liittyen, minkä noudattaminen on kaikkien GLS:n esimiesten vastuualueena.

Ryhmän lahjonnanvastaiset ohjeistukset asettavat selvät rajat asianmukaiselle toiminnalle. Ohjeistukset kaikissa maissa jossa yhtiö toimii koko GLS:n henkilökuntaa ja kaikkia muita, jotka toimivat GLS:n puolesta.

Lataa korruptionvastainen ohjeistus

Ilmoitus / Asiamiesjärjestelmä

GLS-ryhmällä on ilmoitus/asiamiesjärjestelmä, jonka avulla työntekijät, liikekumppanit tai kolmannet osapuolet voivat ilmoittaa epäillyistä rikollisista toimista tai muista vakavista rikkomuksista luottamuksellisesti.