Kestävä kehitys

Yhteiskunnallinen, ekologinen ja taloudellinen

Euroopan johtavana pakettilogistiikan tuottajana GLS Ryhmä ymmärtää erityisen vastuunsa ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan.

GLS:lle kestävä kehitys on laaja konsepti, johon kuuluu ympäristöarvojen lisäksi yhteiskuntavastuun sosiaaliset ja taloudelliset puolet.

Tämä tarkoittaa samaan aikaan erinomaisen pakettilogistiikan tarjoamista asiakkaille ja työpaikkojen turvaamista työntekijöille. Palveluillaan GLS tukee myös tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja luotettavia tavaratoimituksia, jotka ovat talouden peruspilareita.

Ryhmän tavoitteena on saavuttaa kestävää taloudellista menestystä samalla säästäen ympäristöä tuleville sukupolville. GLS katsoo myös olevansa velvoitettu toimaan ympäröivän yhteiskunnan jäsenenä ja sen hyväksi.

Kestävän kehityksen raportissaan GLS kertoo tilivuosien 2015/16 ja 2016/17 aikana tapahtuneista edistysaskelista. Tähän sisältyy mm. tietoa tärkeimmistä ympäristötaseen tunnusluvuista sekä esimerkkejä sosiaalisesta sitoutumisestamme ympäri Eurooppaa.