Laatujohtaja Euroopassa

Vakaa verkosto ja rajaton suorituskyky

GLS tarjoaa luotettavia lähetysratkaisuja – sekä maiden sisällä että kansainvälisesti, Eurooppaan ja maailmanlaajuisesti. Ydinmarkkina-alue on Eurooppa. Tällä alueella GLS-ryhmän pakettipalvelut kattavat 41 Euroopan ja kahdeksan Yhdysvaltain osavaltioissa: suurimman osan omien tytäryhtiöidensä avulla, muut luotettavien yhteistyökumppanien kautta.

  • Kattava Euroopan-verkko
  • Kansainväliset aikataululunmukaiset palvelut
  • Yhtenäistetyt IT-järjestelmät
AT BE CZ DK FI DE HU IE IT FR LU NL PL PT RO SK SI ES AL BA BG HR CY EE GR LV LT MK MT ME NO RS SE CH TR UK XK GLS Europe

Visio ja arvot

GLS:n ydinarvot ovat luotettavuus, turvallisuus, läpinäkyvyys, joustavuus ja kestävä kehitys.

Lisätietoja

ThinkGreen-ohjelma

GLS toimii vastuullisesti ympäristöä kohtaan. Tämä tarkoittaa mm. resurssien vastuullista käyttöä ja päästövähennyksiä.

Lisätietoja

GLS Suomessa

Ydinosaaminen: Luotettavat tuonti- ja vientipalvelut. GLS Finland tarjoaa korkealaatuista pakettitoimitusta läpi Euroopan.

Lisätietoja