Virksomhedsinformation

GLS Denmark A/S
Kokmose 3
6000 Kolding

CVR 10 54 97 44

GLS Express A/S
Kokmose 3
6000 Kolding

CVR 14 41 40 02

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk .

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr . Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse erstatning@gls-denmark.com