Information til vores kunder om persondata i GLS

Nyheder 05/01/2018

Databeskyttelsesforordningen træder i kraft den 25. maj 2018. Vi sikrer derfor, at de data, vi modtager, bliver behandlet og sikret bedst muligt i forhold til den nye retspraksis, og vi opfylder alle de nye krav om øget dokumentation.

Vi betragter os som særskilt dataansvarlige i forhold til vores kunder, da det et levere en pakke ikke er en databehandleropgave, til trods for at det kræver persondata for at gennemføre*. Det betyder, at når man, som kunde, overfører data til os, kan man være sikker på, at vi følger loven og de skærpede krav, der er til dataansvarlige. Der er derfor ikke behov for en databehandleraftale for at kunne sende pakker med GLS.

Både jeres og modtagernes data har højeste prioritet hos GLS, og vi opbevarer kun data så længe, som det er nødvendigt. Det vil sige at vi kun opbevarer data så længe dokumentationskrav og lovgivning tillader det.

GLS er en international organisation, derfor har vi valgt et øget databeskyttelsesniveau. Det vil betyde, at vi kommer til at leve op til lovgivningen på dette område i hele Europa, med respekt for de nationale regler, der måtte være.

Vi forventer at opfylde databeskyttelsesreglerne hurtigst muligt og senest d. 25. maj 2018.

Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte vores juridiske afdeling på mail data-protection@gls-denmark.com.

For yderligere informationer, kan du læse mere her