GLS Denmark nu GDP-certificeret

Nyheder 07/11/2017

Som en af de første pakke- og ekspresserviceudbydere i Danmark blev GLS i slutningen af oktober certificeret i henhold til retningslinjerne for Good Distribution Practice (GDP). Certificeringen bekræfter, at GLS opfylder de høje krav til en sikker, hygiejnisk og produktegnet udbringning af lægemidler.

”At vi nu er GDP-certificeret baner vejen for nye, branchespecifikke aftaler”, siger Karsten Klitmøller, General Manager GLS Denmark. ”Medicinal- og farmaindustrien har kun ganske få logistikløsninger at vælge imellem – og vi er glade for, at vi nu kan tilbyde dem denne service.”

Godkendt til levnedsmidler og lægemidler

Det er det internationalt anerkendte certificeringsorgan DQS, der har bekræftet, at processerne overalt i GLS Denmark er i overensstemmelse med GDP-kravene. GLS Denmark blev allerede i 2015 godkendt til transport af fødevarer (dog ikke let fordærvelige fødevarer) og opfyldte dermed hygiejnekravene for køretøjer, personale og depoter. Efterfølgende har GLS tilpasset nogle af processerne samt dokumentationen, og man har gennemført uddannelse af alle de medarbejdere og distributionspartnere, der er involveret i transporten. ”Og det kommer alle vores kunder til gode”, fortæller Karsten Klitmøller. ”For på den måde har vi gjort vores distribution endnu mere sikker og mere gennemskuelig.”

Godkendt kvalitet - også internationalt

GDP-kravene gælder for engroshandel med medicinalvarer og farmaceutiske produkter over hele EU. GLS’ GDP-certificering dækker alle ikke-temperaturfølsomme transporter, og GLS kan desuden garantere distribution af produkter, som virksomhederne leverer i godkendt termoemballage, indenfor 24 timer. Med en korrekt emballering er det derfor også muligt at levere temperaturfølsomme produkter med GLS i overensstemmelse med GDP.

GLS er ligeledes GDP-certificeret i Tyskland, Frankrig og Irland, og yderligere lande er på vej. GLS koncernens kvalitets- og miljøstyringssystem er i hele Europa certificeret iht. ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Regelmæssig forsendelse af pakker