Milepæle i GLS' historie

1999   2000   2001   2002   2003   2004  2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015 2016   2017   2018

Januar

100 % ejerskab i Polen

GLS overtager den resterende aktieandel i GLS Poland. Dermed bliver man eneejer af virksomheden, som har hovedkvarter i Poznan.

Februar

GLS udvider til de baltiske lande

GLS får en netværkspartner i de baltiske lande – LEX SYSTEM. LEX SYSTEM betjener Estland, Letland og Litauen. Dermed opnår man fuld dækning i Baltikum.

Marts

GLS Spain dannes

GLS' spanske datterselskab Extand Sistema skifter navn til GLS Spain. GLS opbygger gradvist sit eget netværk i Spanien. I endnu ikke dækkede områder fortsætter man med at samarbejde med lokale partnere.

GLS i Tjekkiet

GLS Czech Republic grundlægges. En hub i Humpolec og otte depoter danner grundlaget for virksomhedens nationale netværk og sikrer fuld dækning fra første færd.

Maj

100 % ekspres i Danmark

GLS Denmark opkøber den resterende aktieandel i Stafetten. GLS Group bliver dermed eneejer af virksomheden.

November

GLS Portugal grundlægges

GLS Portugal grundlægges med hovedkvarter i Lissabon. Virksomheden er en joint venture mellem GLS og Kislog. GLS Portugal overtager alle divisioner i Kislogs datterselskab Personalis, som tidligere var GLS' netværkspartner i Portugal. Alle systemer forenes med systemerne i GLS.

Ny scanningsteknologi

GLS indleder trinvis indførelse af ny scanningsteknologi. 18.000 nye håndholdte scannere og 5.000 scanningsstationer rulles ud over hele Europa. Gennem anvendelse af systemer til mobil datatransmission bliver det muligt at overføre data i næsten realtid.