ThinkGreen

Agerer ansvarligt

ThinkGreen

Beskyttelse af vores miljø er en kerneværdi hos GLS, som medarbejdere i hele Europa praktiserer hver dag.

I 2008 lancerede GLS miljøinitiativet ThinkGreen for at koordinere og aktivt fremme forskellige aktiviteter inden for GLS Group.

Initiativets målsætninger:

  • Ansvarligt ressourceforbrug
  • Reduktion af udledninger
  • Optimering af affaldsbortskaffelse

Alle områder af virksomheden skal være præget af miljøbevidst tanke og handling – fra transportplanlægningen til bygningerne og de enkelte arbejdspladser.

Alle europæiske GLS-selskaber har lokale miljørepræsentanter. De er ansvarlige for implementering af koncernens miljømæssige tiltag.

Miljøstyring: Certificeret i henhold til ISO 14001

GLS' miljøstyringssystem hjælper med til at implementere de mål, der er i ThinkGreen-initiativet, og til at opnå de fastsatte målsætninger. I 2011 har miljøstyringssystemet været certificeret i henhold til ISO 14001 for første gang - i Østrig, Belgien, Tyskland og Holland. I mellemtiden er alle GLS-selskaber blevet certificeret.

Øko-balance

Hos GLS registrerer og overvåger vi regelmæssigt vores fremskridt inden for miljøbeskyttelse. Siden 2008/2009 har vi beregnet øko-balancen for hele koncernen, hvor vi indsamler data for udledninger, ressourceforbrug og affaldsbortskaffelse. I bæredygtighedsrapporten offentliggør GLS udviklingen i emissioner. Den metode, vi anvender til beregning af udledninger, svarer til ISO 14064-1-standarden og GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol). Vi beregner CO2-udledningen pr. pakke på basis af vores øko-balance.

Bæredygtighedsrapport (engelsk)