Compliance

Pålidelig, ensartet struktur

GLS har implementeret et program til systematisk og struktureret at identificere og undgå compliance-risici. Det er udviklet for at beskytte GLS Group og GLS-ansatte i hele koncernen.

Det er også beregnet som en sikkerhed for samarbejdspartnere og skal sikre tillid både nu og i fremtiden.

GLS fokuserer på tre områder:

  • Konkurrencelovgivning
  • Anti-korruption
  • Sanktioner

En af hjørnestenene i compliance-programmet er en intensive træning for alle ansatte – for compliance begynder her.

Compliance Managerne i de enkelte lande, GLS Group’s centrale Compliance afdeling og intern auditering er afgørende faktorer for programmet.

Compliance-konceptet følger en ensartet struktur i alle GLS-selskaberne, tilpasset nationale forhold hvor nødvendigt.

Forhindre korruption

GLS Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption, som alle ledere opfatter som deres ansvar.

I sin antibestikkelsespolitik har GLS fastsat en række adfærdsstandarder. Disse gælder for alle ansatte og alle, der handler på vegne af GLS, i alle lande, hvor GLS driver virksomhed.

Antibestikkelsespolitik

Whistleblowing-system

GLS Group har implementeret et whistleblowing-system, der gør det muligt for ansatte, forretningspartnere og tredjeparter at fremkomme med eventuelle bekymringer om kriminelle handlinger og lignende i fortrolighed.

Mere information