Compliance

Pålidelig, ensartet struktur

GLS har implementeret et program til systematisk og struktureret at identificere og undgå compliance-risici. Det er udviklet for at beskytte GLS Group og GLS-ansatte i hele koncernen.

Det er også beregnet som en sikkerhed for samarbejdspartnere og skal sikre tillid både nu og i fremtiden.

GLS fokuserer på følgende områder:

  • Konkurrencelovgivning
  • Korruptionsbekæmpelse
  • Overholdelse af økonomiske sanktioner
  • Forebyggelse af hvidvaskning af penge
  • Bekæmpelse af tvangsarbejde, slaveri og menneskehandel

En af hjørnestenene i compliance-programmet er en intensiv træning for alle ansatte – for compliance begynder her.

Compliance Managerne i de enkelte lande, GLS Group’s centrale Compliance afdeling og intern auditering er afgørende faktorer for programmet.

Compliance-konceptet følger en ensartet struktur i alle GLS-selskaberne, tilpasset nationale forhold hvor nødvendigt.

Forretningskodeks

Den tillid, som kunder, medarbejdere, forretningspartnere og offentligheden viser GLS, har højeste prioritet for GLS koncernen.

For yderligere at styrke denne tillid har GLS koncernen implementeret en række forretningsstandarder, som forpligter vores medarbejdere på de grundlæggende værdier og den adfærdsstandard, som virksomheden ønsker at stå for.

GLS’s Forretningskodeks danner grundlag for alle forretningsbeslutninger og er styrende for det ansvarlige samspil med alle interessenter.

Forretningskodeks

Forretningsregelsæt

GLS mener, at det er en selvfølge, at man følger national lovgivning, landespecifikke regler, forbud og andre bestemmelser. Disse principper er beskrevet nærmere i GLS Code of Business Standards (forretningsregelsæt).

GLS Group Supplier Code of Conduct

Whistleblowing-system

GLS Group har implementeret et whistleblowing-system, der gør det muligt for ansatte, forretningspartnere og tredjeparter at fremkomme med eventuelle bekymringer om kriminelle handlinger og lignende i fortrolighed.

Mere information