Dieseltillæg og vejskat

GLS Denmark opkræver et dieseltillæg, da oliepriser har stor betydning for transportpriser og dermed også for omkostningerne ved pakkedistribution.

Oplysninger om dieseltillægget fremgår særskilt og gennemskueligt af GLS' fakturaer.

Dieseltillægget ændres månedsvis og kan bevæge sig i intervallet min. 8 % og maks. 13 % for nationale pakker.
For internationale pakker min. 16 % og maks. 26 % og for øvrige forsendelser min. 9 % og maks. 15 %.

MånedNationale pakkerInternationale pakker
DirectSolution og paller
September 20208,31 %16,62 %9,31 %
August 20208,31 %16,62 %9,31%
Juli 20208,03 %16,06 %9,03 %
Juni 20208,00 %16,00 %9,00 %

Information om tysk vejafgift

I Tyskland har forbundsregeringen indført vejafgift (MAUT) på flere forbundsveje og motorveje. Det betyder, at alle transporter til, fra og gennem Tyskland pålægges denne afgift.

GLS Denmark tillægger afgiften i prisen for pakker, der sendes gennem Tyskland. Den aktuelle afgift er på 1,63 kr. pr. pakke og fremgår som en selvstændig post på vores fakturaer.