Závazek pro budoucnost

GLS rozvíjí cilená opatření, aby mohla zajistit, že všechny její operace s balíky budou šetrné vůči životnímu prostředí. Cílem je co nejefektivněji využívat zdroje a optimalizovat procesy.

Vozidla

GLS zvyšuje efektivnost paliva a snižuje emise skleníkových plynů. Její původní vozový park je postupně nahrazován ekologičtějšími modely, ať už se jedná o vozy, které patří jejím smluvním dopravcům, nebo o její vlastní firemní vozy.

Plánování dopravy

GLS používá moderní nástroje plánování založené na výpočetních technologiích za účelem zlepšení operačních procesů a postupů při přepravě. Přepravní trasy jsou systematicky minimalizovány díky optimalizovanému plánování tras.

Provozovny

Ekologická stavba pro GLS: Při stavbě nových a rekonstrukci stávajících budov a při dostavbách jsou výslovně zohledňovány ekologické aspekty. Tam, kde je to možné, je využívána dešťová voda a fotovoltaické systémy, recyklovatelné stavební materiály a vytápění tepelným čerpadlem.

Další činnosti

GLS neustále zlepšuje téměř všechny své postupy, aby byly ohleduplnější vůči životnímu prostředí, včetně přechodu na digitální faktury, doručovací doklady a stvrzenky v celé Evropě. Pořádání videokonferencí snižuje počet uskutečněných služebních cest.